Hội Đồng Giám Mục Công Giáo, gọi tắt là USCCB, đã công bố danh sách các ứng viên cho 8 ghế chủ tịch các ủy ban.

Do đại dịch coronavirus đang diễn ra, phiên khoáng đại của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ được tổ chức trực tuyến. Không giống như trong các phiên họp trước đây, khi các cuộc bầu cử được thực hiện tại chỗ thông qua các lá phiếu điện tử, các giám mục sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện với một lá phiếu giấy. Những người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ được công bố trong cuộc họp.

Các giám mục sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch của bảy ủy ban: Các Ưu tiên và Kế hoạch, Giáo dục Công Giáo, Truyền thông, Đa Văn hóa trong Giáo hội, Giáo lý, Quyên góp Quốc gia và Các Hoạt động Phò sinh.

Những người chiến thắng trong các cuộc bầu cử này sẽ phục vụ một năm với tư cách “chủ tịch được chỉ định” trước khi các ngài đảm nhận chức chủ tịch tại Đại hội đồng mùa thu năm 2021. Sau khi được nâng lên làm chủ tịch, các giám mục sẽ phục vụ trong chức vụ đó trong nhiệm kỳ ba năm.

Các giám mục cũng sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, hiện được Đức Tổng Giám Mục Thomas Wenski của Miami lãnh đạo.

Tại Đại hội đồng Mùa thu 2019, Đức Tổng Giám Mục Wenski có cùng số phiếu với Đức Giám Mục George Murry của Youngstown sau khi Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của Louisville từ chức vì lý do sức khoẻ. Đức Cha Murry lớn tuổi hơn Đức Tổng Giám Mục Wenski, nên ngài được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử đó.

Tuy nhiên, chức chủ tịch lại bị bỏ trống sau cái chết của Đức Cha Murray vào ngày 5 tháng 6 vừa qua sau khi bệnh bạch cầu tái phát. Đức Tổng Giám Mục Wenski đồng ý đảm nhận chức vụ này một cách tạm thời.

Đức Tổng Giám Mục Wenski đang tranh cử với Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York trong nhiệm kỳ ba năm đầy đủ với tư cách là chủ tịch của ủy ban.

Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân Đội Hoa Kỳ, thư ký hiện tại của USCCB, đã được đề cử cùng với Đức Giám Mục Daniel Thomas của Toledo cho chức chủ tịch Ủy ban Ưu tiên và Kế hoạch.

Đức Giám Mục Thomas Daly của Spokane và Đức Tổng Giám Mục Gregory Hartmayer của Atlanta đều được đề cử lãnh đạo Ủy ban Giáo dục Công Giáo.

Đức Giám Mục Christopher Coyne của Burlington và Giám mục Robert Reed, Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Boston - được đề cử lãnh đạo Ủy ban Truyền thông.

Đức Cha Arturo Cepada, Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Detroit, và Đức Cha Jorge Rodriguez-Novelo, Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Denver, đã tự đề nghị lãnh đạo Ủy ban Đa văn hóa trong Giáo hội.

Đức Cha Brendan Cahill của Victoria, Texas và Đức Cha Daniel Flores của Brownsville đều được đề cử lãnh đạo Ủy ban Giáo lý.

Ủy ban Quyên góp Quốc gia sẽ do Đức Cha Shawn McKnight của Thành phố Jefferson hoặc Đức Cha James Wall của Gallup lãnh đạo.

Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver và Đức Tổng Giám Mục William Lori của Baltimore đều được đề cử lãnh đạo Ủy ban về các Hoạt động Phò sinh.


Source:Catholic News Agency