CHÚC TẾT

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Mặc cho Covid-19

Bên tôi có Chúa niềm tin vững vàng

Trên thềm năm mới Tân Sửu.

Gia đình Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm /Thiền

kính chúc quí độc giả.Bình an

trong sự quan phòng của Chúa và Mẹ Maria

Trân trọng;