TẾT VỀ BAO ĐỎ MỪNG TUỔI LẤY HÊN
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Xuân về, mai nở bên hiên!
Mặt rạng rỡ vui, đón tiền lì xì.
(NTT)


Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền:Tết Về Bao Đỏ Mừng Tuổi Lấy Hên