PHƯỢNG TÍM
Ảnh của Diệp Hải Dung

Phượng tím là màu tôi vẫn thương
Vì hoa gợi nhớ nỗi buồn vương
Hoa tàn lại nở theo năm tháng
Hoa tím tôi yêu mọc cuối đường..
(DHD)