20. Tội lỗi là sự hung ác lớn nhất, giả như Thiên Chúa có thể chết, thì tội lỗi có thể khiến cho Ngài chết.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info