Đức Tổng Giám Mục San Francisco cho biết trong tuần này cần phải có một “nỗ lực lớn” để “dạy giáo lý lại” cho những người Công Giáo về Bí tích Thánh Thể và sự xứng đáng để rước lễ.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Năm trên EWTN Pro-Life Weekly, Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone của San Francisco nói rằng vấn đề “tính nhất quán Thánh Thể” áp dụng cho tất cả người Công Giáo, chứ không chỉ các quan chức Công Giáo mà thôi. Các giám mục dự kiến sẽ thảo luận về chủ đề này tại cuộc họp mùa xuân sắp tới của các ngài từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 và bỏ phiếu về việc có nên bắt đầu soạn thảo một tài liệu giảng dạy về Bí tích Thánh Thể hay không.

Về sự xứng đáng của người Công Giáo để rước lễ - bao gồm cả các chính trị gia công khai ủng hộ những luật lệ liên quan đến các tệ nạn nghiêm trọng như phá thai - “chúng tôi đã tranh luận và thảo luận về vấn đề này trong một thời gian rất dài, ít nhất là 20 năm nay”, Đức Tổng Giám Mục Cordileone nói trên EWTN Pro-Life Weekly.

“Tôi nhận ra rằng vấn đề là dân chúng ta không hiểu hành động Rước lễ thực sự có ý nghĩa gì, và nhu cầu phải có một cuộc sống xứng đáng để Rước lễ”, ngài nói.

“Vì vậy, chắc chắn, tính nhất quán của bí tích Thánh Thể áp dụng cho mọi người Công Giáo. Những người Công Giáo nổi bật trong đời sống xã hội có một trách nhiệm bổ sung, liên quan đến chứng tá nào mà họ đưa ra. Nhưng tính nhất quán của bí tích Thánh Thể áp dụng cho tất cả người Công Giáo. Vì vậy, chúng ta cần phải có một nỗ lực rất lớn trong việc tái dạy giáo lý cho mọi người về điều này”.

Tại cuộc họp trực tuyến mùa xuân sắp tới của các ngài, các giám mục Hoa Kỳ dự kiến sẽ cân nhắc và bỏ phiếu về việc có nên bắt đầu soạn thảo một văn kiện về tính nhất quán của Bí tích Thánh Thể hay không.

Thuật ngữ “tính nhất quán Thánh Thể”, được sử dụng trong các tài liệu Aparecida năm 2007 của các giám mục Mỹ châu La tinh và Caribê, đề cập đến “sự nhất quán giữa cách chúng ta nhận Bí Tích Thánh Thể, và cách mà chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, để xứng đáng đón nhận Thánh Thể,” Đức Cha Cordileone giải thích.

Tài liệu mà Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio lúc bấy giờ đã đóng góp vào sự phát triển cũng ghi nhận vai trò của các quan chức công quyền trong việc bảo vệ sự thánh thiêng của cuộc sống trong các vấn đề như phá thai và an tử. Khi các quan chức Công Giáo ủng hộ những điều này và “những tội ác nghiêm trọng khác đối với cuộc sống và gia đình”, họ không được lên rước lễ, các giám mục khẳng định như trên trong Aparecida.

Một số giám mục, dẫn đầu bởi Đức Hồng Y Blasé Cupich của Chicago, đã viết thư cho Đức Tổng Giám Mục Gomez trong nỗ lực trì hoãn các cuộc thảo luận về Bí Tích Thánh Thể của các giám mục Hoa Kỳ. Ngài lập luận rằng chủ đề này đòi hỏi một sự trao đổi trực tiếp giữa các Giám Mục.

Đức Tổng Giám Mục Gomez trả lời trong một bản ghi nhớ ngày 22 tháng 5 rằng chương trình xem xét tài liệu về Bí tích Thánh Thể đã được ủy ban thường vụ của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ phê duyệt, và sẽ diễn ra theo kế hoạch tại cuộc họp sắp tới.

“Sẽ có một cuộc tranh luận”, Đức Tổng Giám Mục Cordileone xác nhận. Nếu các giám mục tiến tới việc soạn thảo một tài liệu, thì Ủy ban Giáo lý sẽ viết tài liệu đó, toàn văn của tài liệu đó sẽ được tranh luận và biểu quyết tại cuộc họp mùa thu của các giám mục vào tháng 11.
Source:Catholic News Agency