MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ
Miền đất của tự do
và quê hương của lòng dũng cảm

Happy 4th of July
The land of the free
and the home of the brave.