Cảnh sát ở Milledgeville đang điều tra trường hợp của hai tượng thiên thần bị lật nhào. Kẻ nào đó đã xô đổ các bức tượng và làm hỏng các bức tượng bên ngoài Nhà thờ Công Giáo Thánh Tâm vào ngày 17 tháng 2.

Nhân viên nhà thờ tìm thấy các bức tượng nằm úp mặt với các mảnh vỡ nằm rải rác trên vỉa hè.

Cha sở Young Nguyễn cho biết, ngài có nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng khi ngài ra đến nơi thì cả hai đã bị hư hại và không có tăm hơi kẻ nào đã gây ra biến cố này.

Cha Nguyễn cho biết ngài và đàn chiên của mình rất đau buồn, nhưng họ không có lòng căm thù với những kẻ phá hoại.

“Với tư cách là những người ở đây tại cộng đoàn Thánh Tâm này chúng tôi tha thứ cho bạn. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ và nếu họ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, chúng tôi sẽ làm hết sức mình.”

Các bức tượng được định giá hơn 2,500 đô la. Cảnh sát Milledgeville đang điều tra vụ phá hoại và yêu cầu ai có thông tin xin liên lạc số 1.877.68CRIME.
Source:13wmaz.com