Xem hình ảnh lễ Khánh thành và văn nghệ

Xem hình ảnh cơ sở Gx và công tác chuẩn bị

Ngày 12 tháng 3 vừa qua, buổi lễ Cung Hiến bàn thờ cuả Gx CTTĐVN ở St. Petersburg FL đã diễn ra trong một khung cảnh sóng xô, gió thổi, mưa mù mà nhiều vị khách vượt cầu qua vịnh 'Tampa Bay' để đi dự đã mô tả là không thể quên được khi phải lái xe qua những con cầu cao vút và lung lay...

Một 'Winter Bomb Cyclone' (Bão Bom muà đông) đã ập tới đúng vào thời điểm cuả buổi lễ. Đài khí tượng đã cảnh báo nhiều ngày trước là sẽ có mưa giông, gió lốc và giá buốt, nhưng hầu như các vị khách được mời vẩn cương quyết đi chứng kiến cái biến cố mà cộng đoàn (bây giờ là giáo xứ) CTTĐVN St. Petersburg đã bỏ ra 40 năm để thực hiện.

Trong số khách, ngoài những người cư ngụ ở vùng lân cận, còn có rất nhiều linh mục, nữ tu và giáo dân từ những nơi xa xôi tới. Xa nhất có thể là San Diego CA, cách xa đúng một chiều ngang cuả đại lục Hoa Kỳ, còn xa một chiều chéo đại lục thì có Wisconsin, và dọc theo ven biển miền đông thì có Boston, Newark, Atlanta, Miami và Orlando, đó là chưa kể những vùng nội địa như Denver, Houston và Dallas. Do đó mà Gx chỉ có thể chừa ra một nửa số ghế trong tổng số 600 ghế nhà thờ cho các đoàn thể giáo dân cuả mình.

Đề cập đến cơn mưa nặng hột, ĐGM Gregory Parkes đã mô tả như là một cơn mưa đầu muà đang đổ nước xuống để cho chồi non muà Xuân được phát triển. Nó là biểu hiện cuả những ân sủng dồi dào mà Chuá đã ban cho cộng đoàn Việt Nam, để từ nay, Gx này, không chỉ lớn lên về con số, mà còn lớn lên về mục vụ và hơn nữa có thể phát huy lợi ích ra các cộng đồng điạ phương.

Cơn mưa chấm dứt vào lúc cuối buổi lễ, trước khi bắt đầu bữa tiệc liên hoan và văn nghệ.

Ngoài mục đích Cung Hiến bàn thờ, buổi lễ hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 40 năm Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên tại vùng St. Petersburg này, là biến cố lịch sử khởi đầu cho một cộng đoàn VN nhỏ bé ở đây.

Không hẹn mà gặp, con số 40 cũng phản ảnh số năm mà 'một dân tộc được Chuá chọn' là người Do Thái, đã lưu lạc trong hoang điạ, để rồi sau những thử thách và thanh luyện, những người trung thành đã đến được đất hứa, xây dựng được 'Thành Thánh Jerusalem muôn thửa' trên đình núi Sion.

Ngày nay, sau 40 năm, cộng đoàn nhỏ bé VN cũng đã tìm được 'vùng đất Sion' là thành phố St Petersburg này, và thiết lập xong một 'Ngôi Nhà Cho Chuá ngự' là ngôi thánh đường vừa được thánh hiến và khánh thành. Là một ngôi thánh đường có đá và gỗ quí, cũng 'sơn son thếp vàng' giống như ngôi đề̀n thánh Jerusalem thửa xưa.

Đi từ cửa lên tới bàn thờ, người ta không thể không thấy 3 dấu hiệu tròn nổi bật. Thứ nhất là một vòng tròn có hình trống đồng và chim di, tượng trưng cho dân tộc Việt. Thứ hai là một vòng có lá vạn tuế và gông cùm, tượng trưng cho các Thánh Tử Đạo VN. Trước cung thánh là dấu hiệu Alpha và Omega trong một vòng trắng, tượng trưng cho sự được thanh luyện để hoà nhập với Thiên Chuá là 'Khởi Đầu và là Cùng Đích.'

Đó là lời tuyên xưng hùng hồn cuả Cộng đoàn Giáo Xứ ở đây: Chúng tôi là người Việt Nam, nhờ giòng máu thánh anh hùng cuả tổ tiên tử đạo, đã nhận được một đức tin thanh luyện là đạo Thánh Chúa.

Cung thánh là một khối toàn là một màu trắng cẩm thạch với những đường viền màu đỏ...

"Sao lại viền đỏ nhỉ?" có người thắc mắc.

"áo trắng và riềm đỏ tượng trưng cho lòng Chuá thương xót" Cha xứ Gioan Nguyễn Vũ Việt giải thích.

Phải đó! Tất cả hồng ân là đều do lòng Chuá xót thương mà ra...một chân lý mà ngay cả những người có con tim trai đá nhất, cũng phải cảm thấy 'bị lỡ một nhịp tim đập' khi hiểu ra.