Kết quả khảo sát về người Công Giáo da đen tại Hoa Kỳ

Một cuộc khảo sát về người Công Giáo Da đen ở Hoa Kỳ, do cơ quan thăm dò dư luận PEW thực hiện, cho thấy cách diễn tả tinh thần Công Giáo của họ có nét độc đáo, nhưng cũng làm nổi bật thực tế là người Công Giáo Da đen vẫn là một thiểu số trên toàn quốc và ở hầu hết các giáo xứ.

Cuộc khảo sát cho thấy số ngườ đến tham dự phụng vụ tại một nhà thờ, người Công Giáo da đen ít hơn những người Công Giáo khác - và tại nhà thờ Tin Lành người Tin lành da đen cũng ít hơn so với các giáo dân khác

Khoảng 6% dân số Da đen ở Hoa Kỳ tức khoảng 3 triệu người - theo đạo Công Giáo, so với khoảng 66% theo đạo Tin lành.

Các cộng đồng Công Giáo da đen ở Hoa Kỳ không chỉ bao gồm người Mỹ gốc Phi Châu, mà còn cả những người nhập cư từ châu Phi và Caribe. Họ chiếm khoảng 4% tổng số người Công Giáo da đen.

Các cộng đồng Công Giáo da đen đã có mặt ở Hoa Kỳ rất sớm cư ngụ tại các thành phố bao gồm Washington D.C., Baltimore, Philadelphia, Chicago, và nhiều thành phố khắp miền Nam. Nhìn chung, 45% người Công Giáo da đen ở Hoa Kỳ sống ở miền Nam, trong khi 29% sống ở Đông Bắc, 15% sống ở miền Tây và 11% sống ở Trung Tây.

Cuộc khảo sát của Pew cho thấy chỉ một phần tư người Công Giáo da đen tham dự Thánh lễ ít nhất vài lần một năm.

Bản báo cáo cũng cho biết họ thường đi dự thánh lễ tại nhà thờ mà hầu hết những người tham dự cũng là da đen. Khoảng 17% người Công Giáo da đen nói họ chỉ tham dự thánh lễ tại một "Nhà thờ đen."

So với các sắc dân khác, 80% người Công Giáo da trắng nói họ tham dự phụng vụ tại nơi hầu hết người tham dự là người da trắng.

67% người Công Giáo gốc Tây Ban Nha thờ phương tại nơi hầu hết người tham dự là người gốc Tây Ban Nha.
Bản báo cáo Pew cũng cho biết hơn 2/3 số người theo đạo Tin lành da đen nói rằng họ tham dự tại nhà thờ chủ yếu là người da đen.

Cuộc khảo sát của Pew dựa trên mẫu gần 9.000 người Mỹ da đen và được thực hiện từ ngày 19 tháng 11 năm 2019 đến ngày 3 tháng 6 năm 2020.

Theo khảo sát, 59% người Công Giáo da đen nói rằng họ cầu nguyện ít nhất một lần mỗi ngày, trong khi khoảng một nửa nói rằng tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ.

Người Công Giáo Da đen có xu hướng nói rằng họ cầu nguyện hàng ngày hơn người Công Giáo da trắng và người Tây Ban Nha, và phần nào có khả năng hơn người Công Giáo da trắng khi nói rằng tôn giáo rất quan trọng đối với họ.

Người Công Giáo da đen cũng vượt hơn những người Công Giáo khác khi nói rằng họ dựa rất nhiều vào lời cầu nguyện để được hướng dẫn trong các quyết định lớn của cuộc đời.

Việc thờ phượng tại các giáo xứ chủ yếu là Công Giáo Da đen khác với các giáo xứ chủ yếu Da trắng. Ví dụ, người Công Giáo Da đen thường đọc "amen" hoặc các biểu hiện khen ngợi khác trong Thánh lễ.

Các Thánh lễ của Công Giáo Da đen thường dài hơn các Thánh lễ của Công Giáo Da trắng; hơn một phần ba người Công Giáo da đen nói rằng Thánh lễ của họ dài hơn 90 phút. Nhưng các thánh lễ của Công Giáo Da đen trung bình vẫn ngắn hơn hầu hết các buổi thờ phượng theo đạo Tin lành của người da đen.

Khoảng một phần tư người Công Giáo da đen nói rằng họ đã nhảy múa, ca hát một cách tự phát trong Thánh lễ, hoặc các hình thức thờ phượng có sức lôi cuốn như nói tiếng lạ.

Tuy nhiên, người Công Giáo da đen ít khi cho rằng những hình thức thờ phượng của họ lôi cuốn hơn hình thức thờ phượng của người Công Giáo gốc Tây Ban Nha hoặc Tin lành da đen.

Người Công Giáo da đen cũng có xu hướng đi xa nhà hơn để đến dự Thánh lễ so với người da trắng hoặc người gốc Tây Ban Nha, 41% nói họ phải lái xe đi hơn 15 phút để đến dự Thánh lễ.

Về mặt thuyết giảng trong Thánh lễ, so với người da trắng, người Công Giáo Da đen có nhiều khả năng được nghe bài giảng có nội dung phân biệt chủng tộc và ít khi được nghe bài giảng có nội dung về phá thai

Đối với đức tin của họ, đa số người Công Giáo da đen tức 77% nói rằng việc phản đối phân biệt chủng tộc là điều cần thiết. Trái lại, 26% người Công Giáo da đen nói rằng việc đi lễ nhà thờ thường xuyên là điều cần thiết. 22% nói rằng phản đối việc phá thai là điều cần thiết và chỉ 16% nói rằng tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều cần thiết. Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người Công Giáo Da đen (71%) tin rằng phá thai nên hợp pháp trong tất cả hoặc hầu hết các trường hợp.

So với người Công Giáo da trắng hoặc người gốc Tây Ban Nha, nhiều người Công Giáo da đen cải đạo theo đức tin hơn. Khoảng một nửa số người da đen lớn lên theo Công Giáo vẫn xác định là Công Giáo (54%), so với 61% người da trắng trưởng thành và 68% người gốc Tây Ban Nha vẫn xác nhận là người Công Giáo.

Nguyễn Long Thao