Xem hình ảnh

Trong khung cảnh đầu Xuân hoa đào đua nở tuyệt đẹp, Gx ĐMHCG- Garland TX đã tổ chức 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay do LM Phêrô Phạm Duy Khánh, O.P. dòng Đa Minh giảng thuyết.

Cũng như lần trước, 3 ngày tĩnh tâm được tổ chức vào thứ 2,3 và 4 để cho phần đông giáo dân là những người hành nghề dịch vụ có thể thu xếp tham gia. Nếu tổ chức vào cuối tuần như trước thì họ bị công việc gây trở ngại.

Và dĩ nhiên, nhà thờ trên 1000 chỗ đã chật tới 2/3.

Theo lời LM Chánh xứ Phêrô Nguyễn Tất Hải, DCCT, thì việc Cha Phêrô Phạm Duy Khánh tới đây là để trả nợ cái hẹn 2 năm trước, lúc mà đáng lý Ngài đã tới giảng phòng nhưng bị đại dịch ngăn cản.

Cha Khánh cũng là vị phó xứ cuả GX Lộ Đức ở Houston mà chúng tôi đã đề cập trong một phóng sự nhân muà lễ Tạ Ơn năm ngoái.

Đề tài giảng phòng là sự phân định ra Ơn Gọi cuả người Kitô hữu, sống chiều kích hiệp thông, tham gia và chu toàn sứ vụ, giống như một 'Giòng Sông Chảy Ra Bao Nhánh'. Đồng thời, Ngài được yêu cầu giải thích rõ thêm về nỗ lực 'Hiệp Hành' cuà Giào Hội hoàn vũ.

Đó là những đề tài rất lớn, rất nhiều quan điểm, và rất Khô Khan...

Thế mà trong suốt 1 tiếng rưỡi, Cha giảng phòng đã có thể thu hút người nghe, lôi kéo sự chú ý cuả họ cho đến hết, không ai bỏ ra về.

Như một thầy giáo, với một giọng nói ôn tồn và rõ ràng, Ngài nhẫn nại giải thích từng điểm theo trình thuật trên video, nhưng đặc biệt, Ngài đã lồng vào đó những sinh hoạt rất chi tiết cuả ngay Gx ĐMHCG ở đây, giống như ngài là người sống ở Gx này vậy.

Đứng cạnh Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Tất Hải, tôi buột miệng hỏi Ngài:

"Bộ Cha mớm cho Ngài hay sao mà Ngài biết rõ về giaó xứ cuả mình thế?"

"Là có bà con." Cha Hải trả lời, "... Này! Bà con là người trong Liên Minh Thánh Tâm đấy..."

"Hèn chi mà được cảm tình nhiều đến thế!...Khôn đấy chứ?", tôi nói vậy làm cha Hải cũng phải phì cười...

Ngày xưa, Tôn Tử viết binh pháp có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Ngày nay cha giảng phòng còn biết dùng thêm cả 'nội công' nữa đấy!

(Ngoài hình ảnh cuà ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng thêm hình cho đến khi bế mạc.)