Sau hơn 2 năm bị gián đoạn sinh hoạt vì đại dịch Corona Virus, nay đại dịch cũng đã tạm đưởc ổn định, và chiều Chúa Nhật 30/12/2022 rất đông đủ các anh chị em Song Nguyền và Quan Khách đã đến nhà thờ Sacred Heart, Giáo đoàn Cabramatta tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất là Quan Thầy của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình thuộc TGP Sydney.

Xem Hình

Cha Tuyên uý Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm Linh Nguyền ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP Sydney đồng thời Cha giới thiệu quý Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Cha Phêrô Trần Văn Trợ và Cha khách Gioan Thái Thanh Việt Tu Đoàn Thiên Phúc Việt Nam cùng hiệp dâng Thánh lễ,

Sau bài giảng Phúc Âm mọi người đã kết hôn từ 20 năm, 25 năm, 35 năm, 45 năm và 50 năm lên trước bàn thờ tuyên thệ lại “Lập Lại Hôn Ước” nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và chứng giám.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Anh Chị Chủ Nguyền Xuân – Yến lên ngỏ lờI cám ơn quý Cha, quý Quan Khách và mọi ngưòi đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất là Quan Thầy của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP Sydney. Đặc biệt cám ơn Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta đã trợ giúp phương tiện tổ chức Thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc khoảng 6 giờ chiều các anh chị em Song Nguyền đến nhà hàng Crystal Palace Canley Heights tham dự tiệc liên hoan mừng Bổn Mạng với những tiết mục văn nghệ rất đặc săc do các anh chị em Song Nguyền phối hợp trình diễn qua những mà ca vũ nhạc cảnh, Đặc biệt có 2 Cha Phêrô Trần Văn Trợ và Cha Gioan Thái Thanh Việt cũng đóng góp trong phần trình diễn Văn nghệ, riêng Cha Gioan Thái Thanh Việt thì được biết gia đình của Cha là gia đình Phật Giáo, Cha là con Trưởng trong gia đình, nhưng được Chúa kêu gọi nên Cha đi theo Chúa trên bước đường Tu trì ở Tu đoàn Thiên Phúc Việt Nam. Cha đã trình bày nhạc phẩm Dấu Chân của tác giả Thông Vi Vu tức là Đức Giám Mục Vũ Duy Thống rất hay và tuyệt vời.

Sau cùng anh chị Chủ Nguyền Xuân – Yến thay mặt cho anh chị em trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình ngỏ lời cám ơn quý Cha quý quan khách và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ và buổi tiệc vui lien hoan mừng Bổn Mạng hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.Diệp Hải Dung