Kính mời qúi vị tham dự

Buổi Ra mắt Sách


TỰ ĐIỂN VĂN HỌC VIỆT NAMcủa LM Trần Văn Kiệm

từ 2:00PM - 5:00PM ngày 1 tháng 12, 2007

tại Trung Tâm Công Giáo

1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703, Tel: 714-260-1086/ 714-638-3957


Giới thiệu về LM Trần Văn Kiệm
Vì muốn giúp cho hậu sinh có cái chìa khoá mở vào kho tàng Hán Nôm còn nằm im lìm trong các thư viện, LM Trần Văn Kiệm đã biên soạn cuốn Giúp Đọc Nôm Và Hán Việt, Ngài cũng đã ra Bộ sách Tân Ước và chú giải Thánh Kinh... Và vào ngày 1/2/2007 lại ra mắt cuốn "Tự Điển Văn Học Việt Nam" tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại giáo phận Orange...