Lời Tuyên Bố của Obama nhân dịp kỷ niệm 35 năm Phán Quyết Roe v. WadeChicago, IL, ngày 22 tháng 1, năm 2008

Chicago, IL – TNS Barack Obama hôm nay đã đưa ra lời tuyên bố dưới đây nhân dịp kỷ niệm 35 năm phán quyết Roe v Wade.

“Ba mươi lăm năm sau khi Tối Cao Pháp Viện đã quyết định về Rove v Wade, không có lúc nào giờ quan trọng hơn [bây giờ] về việc bảo vệ quyền chọn lựa của một phụ nữ. Năm vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đẵ quyết định với 5-4 để duy trì luật Cấm Phá Thai của Liên Bang, và làm như thế là hạ thấp một nguyên tắc quan trọng của Roe v Wade: là chúng ta luôn luôn phải bảo vệ sức khoẻ của phụ nữ. Chỉ cần một ghế trống nữa ở Tối Cao Pháp Viện là chúng ta có thể thấy một đa số chống lại quyền chọn lựa căn bản của phụ nữ lần đầu tiên kể từ Roe v Wade. Vị Tổng Thống sắp tới có thể sẽ được mời để đề cử vị thẩm phán Tối Cao Pháp Viện ấy. Đó chính là điều đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này.

“Suốt cuộc đời nghề nghiệp của tôi, tôi đã kiên vững và mạnh mẽ hủng hộ công lý về việc sinh sản, và có một thành tích được điểm 100% phò chọn lựa đối với Planned Parenthood và NARAL-Pro-Choice America.

“Khi South Dakota thông qua luật cấm tất cả các cuộc phá thai với một cố gắng trực tiếp lật đổ Roe, Tôi đã là một ứng cử viên Tổng Thống duy nhất gây quỹ để giúp các công dân ở South Dakota đẩy lui luật ấy. Khi những người chống chọn lựa [chống phá thai] biểu tình ngăn cản việc mở cửa một bệnh xá của Planned Parenthood ở Illinois trong một cộng đồng là nơi không có đủ cơ quan săn sóc ý tế [nhà phá thai] giá phải chăng, tôi là một ứng cử viên Tổng Thống duy nhất đã lên tiếng phản đối điều ấy. Và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền này bằng cách thông qua dự luật Freedom of Choice Act [1] khi tôi là Tổng Thống.

“Hơn nữa, tôi tin vào và đã ủng hộ những giải pháp thông thường như là gia tăng việc dễ dàng có những phương tiện ngừa thai để giúp tránh có thai không chủ ý. Ở Thượng Viện tiều bang Illinois, khi Quốc Hội không đòi các chương trình bảo hiểm phải bao gồm thuốc ngừa thai được FDA cho phép, tôi đã làm hết sức để đảm bảo rằng bào hiểm trả tiền mua thuốc ngừa thai ở Illinois. Ở Thượng Viện, tôi đã làm việc với TNS Claire McCaskill (D-MO) về một dự luật giúp cho những phụ nữ lương bổng thấp và các phụ nữ ở đại học có phương tiện ngừa thai dễ dàng, và tôi cũng đã đưa ra Thượng Viện một dự luật tương tự như của Dân Biểu Hilda Solis để giảm bớt những vụ thụ thai ngoài ý muốn trong các cộng đồng dân da mầu. Là Tổng Thống, tôi sẽ cải tiến việc dễ dàng có những chăm sóc y tế và làm việc để đảm bảo rằng các trẻ em vị thành niên của chúng ta có được tin tức và các việc phục vụ [ngừa thai và phá thai] để được an toàn [không có bầu] và khẻo mạnh.

“Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng Roe v Wade còn [quan trọng] hơn cả quyền chọn lựa của phụ nữ; nó là về bình đẳng. Đó là việc các con gái của chúng ta có được cùng một cơ hội như các con trai của chúng ta. Cho nên để thật sư tôn trọng quyết định ấy, chúng ta phải cập nhật hóa khế ước xã hội để các phụ nữ có thể tự giải phóng họ và con cái họ, khỏi những liên hệ vũ phu; để một người mẹ có thể ở nhà với một đứa con bị ốm mà không sợ mất việc; để bà ấy có thể đi làm khi biết rằng có việc trông coi trẻ em giá phải chăng và có phẩm chất cho các con của bà; và để rồi giấc mơ của người Mỹ có thể ở trong tầm tay của từng gia đình trong đất nước này. Ngày kỷ niệm này nhắc cho chúng ta rằng bào vệ những gì chúng ta đã chiếm được trong quá khứ chưa đủ, mà chúng ta phải xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn và có triển vọng cho tất cả mọi người Mỹ.”

Phaolô Phạm Xuân Khôi

dịch theo website của Obama: Obama Statement on 35th Anniversary of Roe v. Wade Decision

-------------------------------------------------------------

[1] Theo American Center for Law and Justice thì Freedom of Choice Act sẽ thiết lập quyền phá thai tuyệt đối và sẽ vô hiệu hóa hết các luật liên bang, tiểu bang và địa phương chống lại phá thai, kể cả luật cấm Phá Thai Bán Phần bởi vì chúng can thiệp vào quyền phá thai tuyệt đối này.