Đức Quốc, ngày 23.02.2009

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Trong niềm cậy trông phó thác và tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa Kitô Phục Sinh
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức xin thành kính chia sẻ sự mất mát to lớn này với:

• Đức Tổng Giám mục Giuse
• Quý Đức Cha Phụ tá Laurensô và Phaolô
• Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh
• Quý Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà nội
• Cùng Quý gia đình huyết tộc và linh tông của Đức cố Hồng Y PHAOLÔ-GIUSE

khi nhận được tin:

Đức Hồng Y Phaolô-Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG
nguyên Tổng Giám mục Hà Nội
đã được Chúa gọi về ngày 22-02-2009
Hưởng thọ 90 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,
Thánh Cả Giuse và Thánh Phaolô, cùng các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam,
đón nhận linh hồn Đức Cố Hồng Y Phaolô-Giuse về hưởng Thánh Nhan Ngài.

Thành kính