CHƯƠNG TRÌNH
ÐẠI HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ÐỨC KỲ THỨ 34
tại Unterfrankenhalle, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg


Thứ Bảy 22.05.2010: Ngày khai mạc

13 giờ 00: Nhận phòng ngủ và phiếu ăn (chấm dứt lúc 16 giờ 00).
15 giờ 00: Quý Cha giải tội.
17 giờ 00: Cơm tối ( chấm dứt lúc 18 giờ 00 ).
18 giờ 30: Nghi thức khai mạc Ðại Hội CGVN tại Đức.
19 giờ 00: Thánh lễ khai mạc Ðại hội, Lễ Vọng mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
20 giờ 30: Giờ sinh hoạt tâm linh cho giới trẻ tại hội trường lớn (do nhómThanh niên Công giáo và Cha Thomas Lê Thanh Liêm phụ trách).
21 giờ 00: Chầu kính Đức Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ (Cha Ðaminh Nguyễn Ngọc Long phụ trách).
Ðịa điểm: nơi phát thực phẩm phía bên phải.
21 giờ 00: Gặp gỡ HĐĐB và các Ban Ngành ( nơi phòng tập hát Ca đoàn )
22 giờ 30: Thắp nến cầu nguyện cho Giáo hội VN ngoài sân banh (Ô. Đinh K. Tân phụ trách)
24 giờ 00: Nghỉ đêm

Chúa Nhật 23.05.2010: Ðại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

06 giờ 00: Kinh sáng tại phòng chầu Thánh thể (Quý Sơ phụ trách)
07 giờ 00: Ðiểm tâm (chấm dứt lúc 8 giờ 00)
08 giờ 30: Hướng dẫn về chủ đề Ðại hội tại hội trường lớn Đức Cha phụ trách )
11 giờ 00: Ðại lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại hội trường lớn (Đức Cha chủ tế)
11 giờ 00: Ðại lễ kính Chúa Thánh Thần dành cho thiếu nhi tại phòng chầu Thánh thể
(Cha Paul Phạm Văn Tuấn phụ trách)
13 giờ 00: Cơm trưa ( chấm dứt lúc 14 giờ 00 ).
14 giờ 30: Sinh hoạt thiếu nhi ngoài trời ( Quý Sơ phụ trách )
14 giờ 30: Sinh hoạt giới trẻ tại Sporthalle ( do nhóm TNCG và Cha Thomas Lê Thanh Liêm ).
14 giờ 30: Đức Cha chia sẻ tại hội trường lớn
16 giờ 00: Giờ hành hương và chầu Thánh thể lãnh nhận ơn Toàn xá tại nhà thờ St. Laurentius Kirchstraße 16, 63741 Aschaffenburg‎
(Cha Vincent Trần Văn Bằng phụ trách) - Tất cả mọi người cùng nhau đi bộ qua nhà thờ.
17 giờ 30: Cơm tối ( chấm dứt lúc 18 giờ 30 )
19 giờ 00: Văn nghệ Ðại hội.
24 giờ 00: Nghỉ đêm.

Thứ Hai 24.05.2010: Ngày bế mạc

07 giờ 00: Kinh sáng tại phòng chầu Thánh thể (Quý Sơ phụ trách)
08 giờ 00: Ðiểm tâm ( chấm dứt lúc 8 giờ 30 )
09 giờ 00: Rước kiệu Ðức Mẹ La Vang, thánh lễ bế mạc.
12 giờ 00: Cơm trưa.
13 giờ 00: Kết thúc Ðại hội, dọn dẹp vệ sinh.
13 giờ 30: Chia tay.

www.ldcg.de