Thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ Vatican hôm nay cho biết theo quyết định của ĐGH Phanxicô ba vị Hồng Y ra khỏi Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn.

Đó là Hồng Y George Pell của Úc. Hồng Y Pell đã không còn đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vatican, đã nghỉ vô thời hạn, sau khi bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em ở Úc.

Vị thứ hai là Hồng Y Francisco Javier Errázuriz của Chile cũng bị cáo buộc xâm hại tình dục. Cả hai vị Hồng Y trên đều phủ nhận những cáo buộc này.

Vị thứ ba rời khỏ Hội Đồng Tư vấn là Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya của Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, người ta không biết ĐHY này rời khỏi Hội Đồng vì lý do gì.

Tòa Thánh Vatican không giải thích lý do tại sao bạ vị trên rời khỏi Hội Đồng Tư Vấn và cũng không nhắc gì đến chuyện xâm phạm tình dục.

Nguyễn Long Thao