Đã có sự gia tăng đáng chú ý về số lượng cấu trúc bị hư hại kể từ khi công bố bản thống kê trước đó về các cấu trúc tôn giáo bị phá hủy và hư hại, Cơ quan Nhà nước về Các vấn đề Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ukraine, gọi tắt là DESS, đã cho biết như trên.

Giải thích lý do cho sự gia tăng này, DESS cho biết có 3 lý do. Thứ nhất là các báo cáo nhận được từ các vùng mới được giải phóng. Thứ hai, quân Nga tăng cường pháo kích và không kích nhằm chặn đà tiến của quân Ukraine. Cuối cùng, DESS vừa nhận được thông tin chi tiết về các cấu trúc bị phá hủy và hư hại từ Trung tâm Tôn giáo của giáo phái Nhân chứng Giêhôva ở Ukraine.

Ngay sau khi Putin phát động cuộc xâm lược vào Ukraine, DEES đã yêu cầu các cộng đồng tôn giáo gửi cho họ thông tin về các tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại do sự xâm lược của quân đội Nga.

Theo thống kê mới nhất của DESS, 5 trong số 270 địa điểm bị thiệt hại bởi cuộc tấn công của Nga là thuộc về Hồi giáo, 5 thuộc về Do Thái Giáo, 260 địa điểm khác thuộc về Chính Thống Giáo và Công Giáo

30 trong số các địa điểm bị ảnh hưởng thuộc về các cộng đồng Tin lành khác nhau, 21 thuộc Giáo Hội Chính thống Ukraine tân lập, gọi tắt là OCU, 4 thuộc Giáo Hội Công Giáo Rôma, 3 thuộc Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương và 66 thuộc Nhân chứng Giêhôva.

136 địa điểm, chiếm 52%, trong số 260 địa điểm Kitô giáo bị hủy hoại hoàn toàn hoặc một phần do cuộc tấn công của Nga thuộc về Giáo Hội Chính thống Ukraine liên kết với Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC.

Số lượng địa điểm tôn giáo bị hư hại nhiều nhất là ở các vùng Donetsk, 67 địa điểm, và Luhansk, 58 địa điểm, tiếp theo là các vùng Kyiv, 43 địa điểm và Kharkiv, 35 địa điểm.

DESS tiếp tục khuyến khích gửi thông tin, bao gồm cả ảnh, về những thiệt hại đối với các địa điểm tâm linh và những hậu quả khác của cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine cho các cộng đồng tôn giáo. DESS cũng khuyến khích việc ghi danh làm nhân chứng với bằng chứng trên nền tảng của Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine để ghi lại tội ác chiến tranh của quân đội Nga chống lại nhân loại và di sản văn hóa.
Source:RISU