London - Tờ Herald thời báo hôm nay (5-9) loan tin là TGM thành Canterbury, giáo sĩ tối cao Anh Giáo sẽ có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để sửa soạn cho cuộc Họp Thượng Đỉnh Anh Giáo sắp tới.

Cuộc họp giữa 2 vị lãnh đạo Công Giáo và Anh giáo sẽ xẩy ra vào ngày 4-10-2003, và đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai vị giáo chủ. Tiến sĩ Williams được tấn phong làm Tổng giám mục Canerbury và là giáo chủ Hi65p Thông Anh Giáo hoàn vũ vào tháng 2 năm 2003.

Cuộc gặp mặt với Đức Giáo Hoàng sẽ có trước khi có cuộc Thượng đỉnh mà ĐTGM Williams triệu tập tất cả các giám mục Anh giáo hoàn vũ về London họp. Cuộc họp thượng đỉnh này có mục đích hóa giải những đe dọa về trao lưu lý giáo có thể xẩy ra cho Anh giáo, sau khi mà Anh giáo tại Hoa Kỳ gây sự công phẫn trong việc bổ nhiệm một giáo sĩ đống công khai sống đời đồng tính luyến ái vào chức giám mục cho New Hampshire.

Một số giám mục bảo thủ Anh giáo, nhất là các vị đang sống tại Phi châu, đã từ chối công nhận vị tân giám mục đồng tính luyến ái và đe dọa có thể ly khai khỏi Anh giáo.