LONDON - Theo tin tức của tờ Sunday Times (Thời Báo Chúa Nhật), Ðức Tổng Giám Mục Canterbury tên là Rowan Williams, lãnh tụ tối cao của Anh Giáo, đã bị 350 giáo xứ ở Anh quốc nhất loạt không cho đến giáo xứ của họ để cử hành nghi lễ mình và máu thánh Chúa vì lý do vị Tổng Giám Mục này đã ủng hộ việc để phụ nữ làm linh mục.

Trong số những nhà thờ ra bảng cấm “ Không Cho Ðến” có 9 nhà thờ ở trong giáo phận của Ngài, và một nhà thờ ở ngay kế bên Tòa Tổng Giám Mục của Ngài.

Các nhà thờ này có truyền thống là không để các linh mục phụ nữ hay các vị Giám Mục nào phong chức linh mục cho phụ nữ, được đến nhà thờ của họ cử hành nghi lễ truyền mình và máu thánh Chúa.

Tờ Sunday Times cũng cho biết càng ngày càng có nhiều nhà thờ quyết định tẩy chay Tổng Giám Mục Rowan Williams. Họ cho biết bao lâu vị Tổng Giám Mục này không công khai từ bỏ việc truyền chức cho phụ nữ, thì bấy lâu họ sẽ không thay đổi quyết định.

Vị mục sư Michael Morris, Viện trưởng của Harbledown, gần Tòa Tổng Giám Mục Canterbury nói với tờ Sunday Times rằng. Vấn đề hiệp thông giữa hai bên đã bị tê liệt, Tôi không hoàn toàn hiệp thông với Tổng Giám Mục Canterbury nữa.

Còn mục sư Richard Seabrook ở Hockley cũng nói với báo chí là : Nếu những Ðức Giám Mục nào đi ngược lại với truyền thốngThiên Chúa Giáo đã có 2000 năm nay, mà quyết định truyền chức linh mục cho nữ giới thì chúng tôi phải dứt khoát tách biệt khỏi các vị ấy.

Tưởng cũng nên nói thêm các vị giám mục truyền chức cho phụ nữ có thể đến các nhà thơ trên để giảng thuyết, nhưng không được phép cử hành nghi lễ mình và máu thánh Chúa cho cộng đoàn tín hữu ở đó.

Còn một số nhà thờ khi cần có mục vụ của một vị Giám Mục mà vị Giám Mục sở tại đang bi họ chống đối, họ có thể mời các vị Giám Mục nơi khác đến và họ gọi các vị giám mục này là “Giám Mục bay”.