VATICAN (Zenit.org).- Các viên chức Vatican phủ nhận một tường thuật mới về tin tức nói các hồng y lớn tuổi đã viết thư lên Đức Gioan Phaolô II đòi quyền bàu cử trong phòng Cơ Mật Viện lần tới.

Tin tức của một bức thư cho rằng do các vị Hồng Y trên 80 tuổi viết “một ngăn trở được bầu trong Cơ Mật Viện” -được phổ biến vào hôm thứ Ba trong tờ báo “Nhân Dân” (La Republica) tại Roma đã trưng dẫn từ một nguồn tin nặc danh.

Các thẩm quyền tại Vatican đã nói với báo chí rằng "Không có thư nào được gởi tới Ðức Giáo Hoàng. Không có vấn đề nào như thế và không có sự phiền hà nào giữa các vị Hồng Y đó nữa”.

Theo Thông Tấn Xã EFE tường thuật từ những nguồn tin Vatican cũng nói rõ là nhiều hồng y quá 80 tuổi đã tham dự trong các ngày lễ cử hành kỷ niệm thứ 25 của Đức Gioan Phaolo II, và dự hội nghị hồng y tấn phong 30 tân hồng y. Bầu khí trong ngày lễ "rất tốt--một bầu khí hiệp nhất".

Ngày 21/11/1970 trong "bản tự sắc"Ingravescemtem Aetatem," Đức Phaolô VI quyết định rằng, khi đến tuổi 80, các hồng y không còn được quyền bàu cử Giáo Chủ Roma và do đó cũng không được có mặt trong Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng."

Nếu tính luôn Ðức Hồng Y Silvestrini, hiện nay có 60 vị Hồng Y được 80 tuổi hay cao niên hơn, trong số này có Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng của chúng ta.