5 giờ 30 sáng nay 01/10/2015 Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường đã đến Đan viện Cát Minh Phú Cường, tại địa chỉ giáo xứ Bến Sắn, chủ sự Thánh Lễ Mừng Kính Trọng Thể thánh Tê rê xa Hài Đồng Giêsu. Cùng đồng tế có cha Micae Lê Văn Khâm Tổng Đại Diện, cha Đa minh Nguyễn Đức Trung, chánh xứ Bến Sắn, cha Micae Hoàng Đô Đốc, Giám tỉnh Thừa Sai Đức Tin, quý cha xa gần, qúy tu sỹ nam nữ va bà con giáo dân trong khi vực.

Xem Hình

Vì Đan viện đang xây dựng Nguyện Đường, nhà khách và nhà tĩnh tâm, nên Thánh lễ được cử hành nơi một phòng tạm trước nay các sơ vẫn sử dụng để đọc Thần vụ và dâng Thánh lễ mỗi ngày, có vẻ chật chội so với số người tham dự, nhưng cũng không kém phần long trọng.

Trong bài giảng, Đức Cha Giu se đã nêu bật ý nghĩa của con đường thơ ấu thiêng liêng mà thánh nhân đã sở đắc được, bằng những hy sinh nhỏ bé và bằng tình yêu chân thành, ngài cũng kêu mời mọi người cũng hãy học cho được tinh thần nhỏ bé khiêm nhường mà tin mừng nói đến bằng sự phó thác, cậy trông, yêu mến.

Truyền Thông Bến Sắn