Tổng giám mục Canterbury, Justin Welby, nói về tầm quan trọng của cuộc họp của các nhà lãnh đạo Anh giáo trong khối Hiệp Thông Anh Giáo vào tháng trước, và ghi nhận sự hỗ trợ của Vatican cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh quan trọng.

Trong Thông Điệp nhìn lại cuộc họp thượng đỉnh trong tháng qua tại Canterbury, Đức Tổng Giám Mục Justin Welby nói cuộc họp đã tập trung vào việc chữa lành đặc biệt về vấn đề tính dục và cuộc sống gia đình. Điều này tương phản hoàn toàn với nhận định của các phương tiện truyền thông theo đó chủ đề chính trong cuộc họp là các kết hiệp đồng tính

Đức Tổng Giám mục Welby ghi nhận sự can thiệp quan trọng tại cuộc họp của Jean Vanier, người sáng lập của Cộng đồng Arche, cũng như sự hiện diện phái Augustine Phúc Âm truyền thống và người đứng đầu của Giáo Hội Roma San Gregorio al Celio mà ông mô tả là một “biểu tượng của sự đoàn kết đại kết” đáng chú ý.