MẸ CON
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bên con từ phút chào đời
Dậy-đi-dậy-đứng-dậy-ngồi-dậy-chơi
Chăm lo chẳng lúc nào ngơi…
(nđc)