Massimo Introvigne, một nhà xã hội học lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu về các tôn giáo mới, nói với Radio Vatican rằng ông ước tính có khoảng 90,000 Kitô hữu bị giết chết vào năm 2016 vì đức tin của họ.

70% trong số họ đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột bộ tộc ở châu Phi, trong khi 30% khác là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, bị các chính phủ đàn áp, hay thiệt mạng khi các làng mạc, thị trấn của họ bị phá hủy.

Con số 90,000 trong năm 2016 là thấp hơn con số 105,000 trong năm 2014. Tuy nhiên, cần nhớ rằng 90,000 trong một năm có nghĩa là cứ sáu phút lại có một tín hữu Kitô bị giết.

Ông Introvigne nhận xét rằng:

“Chúng ta không quên hay xem nhẹ sự đau khổ của các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Nhưng, cần nói ngay rằng các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp tàn tệ nhất trên thế giới”