Tờ báo Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kể từ đầu năm 2017 đã được xuất bản tại Argentina là quê hương của ĐGH Phanxicô.Công tác này được Tòa Thánh gọi là “ dự án phục vụ Nước Thiên Chúa”

Ấn bản Osservatore Romano tại Argentina được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Số đầu tiên được phát hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2016 và trên trang nhất của số báo có in sứ điệp viết tay của ĐGH.

Theo dự liệu, tháng Giêng và tháng Hai, tờ báo là nguyệt san, nhưng đến tháng Ba, tờ báo sẽ là tuần san. Số trang của tuần san là 16 trang, trong đó 5 trang dành cho các tin tức địa phương, còn lại là các bài của Tòa Thánh Vatican được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng có nhiều ngôn từ điạ phương Nam Mỹ.

Tuần san Osservatore Romano được in 40,000 ấn bản để người dân Argentina biết được tiếng nói của ĐGH mà không cần qua trung gian.

Trong bản viết tay cho số ra mắt, ĐGH chào đón sự hiện diện của Osservatore Romano tại quốc gia Nam Mỹ với hy vọng rằng "Qua tờ báo của Tòa Thánh, độc giả sẽ có thể làm quen trực tiếp với các công việc của Đức Giáo Hoàng,"

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận bài viết của Ngài “Xin Chúa chúc lành cho tất cả các người trong dự án phục vụ Nước Thiên Chúa, và xin Đức Trinh Nữ Maria phù hộ mọi người. Sau cùng ĐGH không quên xin độc giả cầu nguyện cho ngài.

Nguyễn Long Thao