Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017) đồng thời cũng là dịp khánh thành Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Đền Quốc Gia Đức Bà Núi Cát Minh tại Middletown, New York. Anh em Dòng Cát Minh Việt Nam tổ chức buổi Hành hương Thánh Mẫu La Vang vào Thứ Bảy ngày 01 tháng 07 năm 2017. Với sự tham dự đặc biệt của Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục Giáo phận Kamloops, Canada (chủ tế và giảng lễ); LM Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, S.J. (hội thảo);Cùng quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ New York và vùng phụ cận.