MẸ CON TÂM TÌNH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Bên con từ thuở còn thơ
Mong khi khôn lớn nhớ lời mẹ khuyên
(nđc)

Happy Mother’s Day!