Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


VietCatholic PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT

Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ - Những Thách Đố Mục Vụ Gia Đình Và Tầm Nhìn Giáo Hội Việt Nam Hôm Nay, do cha Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc VietCatholic thực hiện tại văn phòng trụ sở VietCatholic ngày 13/9/2018