Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ Tư 24 tháng 10, Đức Thượng Phụ Karekin II của Giáo Hội Armenia Tông Truyền đã viếng thăm Đức Thánh Cha Phanxicô.

Giáo Hội Armenia Tông Truyền đã chấm dứt sự hiệp thông với Rôma sau Công Đồng Chalcedon vào năm 451. Tuy nhiên, các liên lạc đại kết giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Tông Truyền Armeni rất thân tình và đã bắt đầu hồi thập niên 1970. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Vazguen I năm 1970. Sau đó đã có các cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thượng Phụ Guaréguin I tại Vatican.

Năm 1999 cuộc triển lãm Roma-Armenia đã được tổ chức trong nhà nguyện Sistina nhân kỷ niệm 1,700 năm dân nước Armenia được rửa tội. Trong 17 năm tại chức Đức Guaréguin II cũng đã gặp gỡ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 và Đức Thánh Cha Phanxicô. Chuyến viếng thăm cuối cùng là ngày 12 tháng 4 năm 2015, nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armeni tại đền thờ thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm Armenia từ 24 đến 26 tháng 6, 2016. Trước khi từ giã Armenia, sau 3 ngày viếng thăm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cùng Thượng Phụ Tối Cao Karekin II ký một bản tuyên bố chung bày tỏ ước muốn hiệp nhất trọn vẹn, và kêu gọi một giải pháp hoà bình cho vùng Nagorno-Karabakh. Bản tuyên bố cũng nhắc tới “việc tận diệt một triệu rưỡi Kitô Hữu Armenia, thường được nhắc đến như cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20”.

Trong bản tuyên bố trên, hai nhà lãnh đạo cầu nguyện cho việc thay đổi cõi lòng nơi tất cả những người sử dụng bạo lực, cũng như nài nỉ các nhà lãnh đạo các quốc gia lắng nghe tiếng kêu của những người “đang rất cần cơm bánh, chứ không phải súng đạn”.


Source: Holy See Press Office - Audiences, 24.10.2018