SANTA ANA - Hôm nay 11/1/2019, Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đến Văn phòng VietCatholic thăm xã giao và trao đổi về tình hình đất nước Việt Nam với ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh. Phái đoàn gồm có Giáo sư Nguyễn Thanh Giầu (Hòa Hảo), hiện là Chủ tịch Liên Tôn; Chánh trị sự Hà Vũ Băng (Cao Đài), tổng thư ký HĐ Liên Tôn; Mục sư Lê Minh (Tin Lành), Thủ Quỹ; và LM Trần Công Nghị (Công Giáo) hiện là Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐ Liên Tôn.

Ban Thường Vụ Hội đồng Liên Tôn VNHK vấn an sức khoẻ GM Hoàng Đức Oanh và hỏi về hiện tình vụ cưỡng chiếm nhà cửa và khu vườn rau Lộc Hưng trong tuần qua mà chính ĐGM đã đến chứng kiến tận mắt. GM Oanh cho biết người CSVN đã lừa đối dân tộc Việt Nam suốt từ năm 1945 cho đến nay, với các chủ trương mị dân nhưng hành động thì tiền hậu bất nhất. Hứa mà không làm gì cả. Đã đến lúc chúng ta các tôn giáo và toàn thể dân chúng cần thấy sự thực này và cùng nhau tranh đấu cho lẽ phải, cho sự sống còn của dân tộc, nhất là nguy cơ bị Tầu Cộng ngoại bang xâm chiếm đất nước.

Các vị Đại diện các Tôn giáo trong Hội Đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng chia sẻ những bằng chứng đàn áp tôn giáo của mình đồng thời nhận định rằng bây giờ là thời điểm các tôn giáo phải cùng nhau đoàn kết, kết hợp các nỡ lực để tranh đấu cho sự thật, công lý, các nhân quyền của người Việt Nam và nhất là cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Chỉ nguyên đan cử việc cưỡng chế nhà của và đất vườn rau Lộc Hưng đủ thất cách thức cưỡng chế của nhà cầm quyền CSVN hết sức bạo lực và tàn nhẫn. Không có những thông tri pháp luật rõ ràng và hợp pháp, không có đối thoại và bất chấp thủ đoạn đạt được mục tiêu trục lợi. Hoàn toàn không phủ hợp với cung cánh hành xử của một nhà nước có pháp trị.