PHÂN ƯU
“Tôi là Sự Sống lại và là Sự Sống. Ai tin vào Tôi, dù có chết sẽ được sống” (Ga 11,25)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng tôi xin thành kinh phân ưu cùng
Cha Anton Trần Xuân Sang và đại gia đình tang quyến

Ông Cố PHÊRÔ TRẦN XUÂN HƯƠNG
Sinh ngày 29/10/1933 tại Việt Nam
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17h 30, Chúa Nhật ngày 31/03/2019
Hưởng thọ 86 tuổi.

Linh cữu quàn tại số 89-91 Nguyễn Văn Trỗi, Thống Nhất, TP Kon Tum.
Thuộc Giáo Khu Truyền Tin, Giáo Xứ Phương Nghĩa, Giáo Phận Kon Tum.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Nhập quan lúc 20h 00, thứ Hai, ngày 01/04/2019.
Thánh lễ đồng tế an táng tại nhà thờ Phương Nghĩa Kon tum (Sẽ thông báo sau)

Xin quí Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân cộng tác viên và quí độc giả VietCatholic
cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Pherô.
Ông Cố là Thân phụ Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD, cộng tác viên VietCatholic.

LM John Trần Công Nghị
và toàn Ban Giám đốc VietCatholic