Theo tin từ Hồng Kông của AsiaNews, vào ngày 9 tháng 4, cha cựu đại diện giáo phận, Anthony Yao Shun, 54 tuổi, được bổ nhiệm làm đấng bản quyền của giáo phận Jining (Wumeng), ở Nội Mông. Buổi lễ diễn ra tại một khách sạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền dân sự, nhưng do Đức cha Meng Qinglu, giám mục Hohhot, thủ phủ của tỉnh, chủ trì. Cha Yao là ứng viên duy nhất được đề nghị và được 29 linh mục, 4 nữ tu và 10 giáo dân bầu chọn.

Vào ngày 11 tháng 4, tại Hanzhong (Thiểm Tây), Cha Stephen Xu Hongwei, linh mục giáo xứ nhà thờ chính tòa, 44 tuổi, được bầu làm ứng viên giám mục cho giáo phận Hanzhong. Cuộc bầu cử này cũng diễn ra tại một khách sạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền dân sự. Các cử tri, chủ trì bởi Đức Cha Dang Mingyan, giám mục thủ phủ tỉnh Xi'an, là 27 linh mục, 3 nữ tu, 23 giáo dân, một số người được chính phủ đề nghị, và ứng viên, trong trường hợp này cũng là người duy nhất, đã nhận được 52 phiếu bầu.

Thủ tục của cả hai cuộc bầu cử tương tự nhau: chúng diễn ra tại một khách sạn, dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền dân sự địa phương; dưới sự chủ trì của giám mục thủ phủ tỉnh, với các giáo sĩ giáo phận, đại diện của các nữ tu và giáo dân với tư cách là cử tri, với một ứng viên duy nhất. Tuy nhiên, cả hai đã được Tòa Thánh chấp nhận từ nhiều năm trước khi có Thỏa thuận tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc.

Mặc dù là các cuộc bầu cử đầu tiên các ứng viên giám mục sau Thỏa thuận, chúng không tiết lộ điều gì mới, vì các ứng viên đã được Tòa Thánh chấp thuận và chỉ có một ứng viên được xem xét. Do đó, cuộc bầu cử khá hình thức và không hẳn có tính dân chủ, cũng như được tiến hành đúng theo thủ tục vẫn được tuân thủ trước khi có Thỏa thuận, trong mọi khía cạnh. Dường như không hề cần tới việc để ứng viên duy nhất được trình lên Đức Giáo Hoàng để phê chuẩn và bổ nhiệm, hoặc nếu nó được thực hiện, thì đây cũng chỉ hoàn toàn có tính hình thức.

Người ta hy vọng thủ tục bầu cử ứng viên mới cho chức giám mục sẽ tiết lộ thêm chi tiết về nội dung 'bí mật' của Thỏa thuận, nhưng với tính đặc thù của hai cuộc bầu cử này, điều ấy chưa xẩy ra và do đó, các chi tiết về nội dung của Thỏa thuận vẫn còn bí mật.

Tuy nhiên, thủ tục được tuân giữ có cho thấy một số yếu tố gây nghi vấn: biến cố được tiến hành dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền dân sự và trong một môi trường thế tục, gần giống như một biến cố dân sự; mặc dù nó được gọi là bầu cử dân chủ, nhưng thực tế thì không, vì nó không được tiến hành theo yêu cầu của giáo luật.

Về mặt tích cực, có sự kiện này là chính quyền Trung Quốc đã chấp nhận và ủng hộ ứng viên mà Tòa thánh đã phê chuẩn, và vì điều này, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Nó có thể là hiệu quả tích cực duy nhất của Thỏa thuận, mặc dù các quyết định tương tự đã được đưa ra bởi các cơ quan dân sự ngay trước khi Thỏa thuận.