PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn

thân mẫu của cha Phêrô Nguyễn Minh-Thúy, linh mục chánh xứ giáo xứ Thornlie – Perth là bà cố:

Matta Nguyễn Thị Tươi

Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1928

đã hoàn tất hành trình Đức Tin Công Giáo nơi dương thế

vào lúc 2 giờ 15 sáng ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại Perth, Australia

hưởng thọ 91 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng Cha Phêrô và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ sớm đưa linh hồn Bà Cố Matta về hưởng nhan thánh Ngài.

Thành Kính Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc.