Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Chín

Cầu nguyện cho các đại dương nơi chứa nguồn cung cấp nước và hải sản cho trái đất chúng ta, nơi mà nhiều sinh vật lớn đang bị đe dọa vì nhiều lý do…
Thiên Chúa tạo dựng vũ hoàn là một công trình yêu thương của Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.
Trong niềm tin yêu chúng ta hãy hợp lòng hợp sức xây dựng và bảo tồn ngôi nhà chung của chúng ta.
Vậy chúng ta hãy hợp lòng khẩn cầu Thiên Chúa trong tháng này cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết nỗ lực cùng nhau bảo vệ thế giới biển và đại dương bao la của hành tinh chúng ta.
Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Tòa Thánh đã phát tán ý cầu nguyện này trong "Video của Đức Thánh Cha" nhằm kêu gọi mọi người cầu nguyện và hiệp lực bảo vệ biển khơi bao la của ngôi nhà chung của chúng ta…