Trước những nhiễu nhương của thế giới Đức Thánh Cha chạy tới Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu và bày tỏ sự gần gũi với các mục tử và tín hữu ở Trung Quốc

Cuối buổi triều yết đọc kinh “Truyền Tin”, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng về lễ Mẹ Phù hộ các Kitô hữu sẽ được mừng kính vào 24/5 sắp tới, ngài mời gọi toàn thể Giáo hội hãy hiệp nhất cầu nguyện cho những người Công Giáo Trung Hoa.

(Tin Vatican - Francesca Merlo)

Cuối buổi triều yết đọc kinh “Truyền Tin”, Đức Thánh Cha đã qui hướng về Chân phước Pauline Marie Jaricot, người sáng lập Phong trào Truyền bá Đức tin, mới được nâng lên hàng Chân phước vào chiều Chủ nhật này tại Lyon. Đức Thánh Cha lưu ý rằng "Người nữ giáo dân trung thành này, sống vào đầu thế kỷ 19, là một phụ nữ can đảm, nhậy cảm trước những biến đổi của thời đại với cái nhìn tổng quan về sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội". Đức Thánh Cha trình bày mẫu gương của vị chân phước cho mọi người noi theo qua tấm gương cầu nguyện và lòng bác ái, tham dự vào việc truyền bá Phúc Âm cho mọi nơi trên thế giới.

Tuần lễ kỷ niệm Tông huấn “Laudato si”

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc cho mọi người rằng Chúa Nhật này cũng đánh dấu Tuần lễ kỷ niệm Tông huấn “Laudato si”, hầu "chăm chú lắng nghe hơn nữa tiếng kêu của Mẹ Trái đất, hầu thúc giục chúng ta cùng nhau hành động để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta". Đối với sáng kiến này, Đức Thánh Cha cảm ơn Thánh bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện và nhiều tổ chức đã và đang tham gia vào công tác này, trước khi mời mọi người cùng tham gia.

Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô tập chung vào điểm thứ Ba, đó là lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, một tước hiệu được "đặc biệt tôn kính đối với những người Công Giáo ở Trung Quốc, được coi như Đấng bảo trợ và tôn kính tại Đền thờ Sheshan ở Thượng Hải, và tại nhiều nhà thờ trong cả nước, và như tại các tư gia của dân chúng". Đức Thánh Cha lưu ý rằng "nhân dịp vui mừng" này ngài "một lần nữa đoan quyết tâm tình cầu nguyện của ĐTC dành cho Giáo hội Trung Hoa". Đức Thánh Cha cũng chia sẻ với những người đang qui tụ biết ngài hằng "lưu tâm và theo dõi cuộc sống cũng như những sự kiện phức tạp đang xảy ra cho các tín hữu và các mục tử" ở Trung quốc và ngài cầu nguyện cho họ hàng ngày...

Cám ơn phong trào “Phò Sinh” của người Ý

Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn với những người tham dự vào sự kiện “Phò Sinh” Scegliamo la vita (Let’s Choose Life) cấp quốc gia của Ý mới khởi sự vào ngày hôm qua. "Tôi cảm ơn sự dấn thân của các bạn trong việc bảo vệ sự sống và tôn trọng nhân phẩm con người", ĐTC nhấn mạnh "Đây là một món quà từ Thiên Chúa! Nó là một cái gì thiêng liêng và bất khả xâm phạm, và chúng ta không thể dập tắt tiếng nói lương tâm của chúng ta…"