THÁNH THỂ ĐỂ TRAO BAN

Yêu thì luôn muốn trao ban. Thiên Chúa là tình yêu đã trao ban Con Một Ngài cho nhân thế. Rồi Chúa Giêsu cũng đã trao ban Mình Máu Ngài là tất cả tình yêu và sự sống cho nhân loại. Và Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy trao ban cho nhau.

1. Chúa trao ban cho ta. Phúc Âm kể chuyện Chúa Giêsu trao ban bánh và cá cho hàng ngàn người ăn no nê. Hơn thế nữa, Chúa đã trao ban Mình Máu Ngài cho các môn đệ ăn uống. Khi Chúa trao ban cả Mình Máu Ngài thì đó là tình yêu rộng lượng nhất vì Chúa trao ban trọn vẹn tất cả, đó là tình yêu gần gũi gắn bó nhất vì Chúa đi vào ở trong lòng dạ nên một với chúng ta, đó là tình yêu lâu dài nhất vì Chúa cho chúng ta sự sống đời đời, đó là tình yêu vĩ đại nhất vì Chúa đã chết vì chúng ta.

2. Ta trao ban cho nhau. Chúa đã bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Yêu thì luôn thích trao ban. Lòng quảng đại cho đi là thước đo của mức độ yêu thương. Yêu bao nhiêu thì trao ban bấy nhiêu. Thế nên, sự vĩ đại của con người không phải là có nhiều, mà là cho đi nhiều. Yêu luôn thích cho đi. Và điều kỳ diệu là khi yêu cho đi lại không cảm thấy mất mát, ngược lại, càng cho đi càng cảm thấy được niềm vui hạnh phúc. Cả người nhận lẫn người cho đều vui hạnh phúc.

Chúa yêu nên Chúa đã trao ban cả Mình Máu Ngài cho nhân loại. Chúa trao ban và Chúa mong chúng ta đón nhận. Người cho phải có người nhận thì tình yêu mới trọn vẹn. Vì thế, chúng ta cần siêng năng tham dự Thánh lễ để đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là tình yêu và sự sống của Chúa. Từ đó, chúng ta có khả năng sống Thánh Thể trong đời, đó là lối sống quảng đại cho đi, mở lòng trao ban những điều tốt đẹp cho nhau, để cùng nhau sống vui hạnh phúc. Amen.