LÒNG MẸ CÓ CHÚA CHAN CHỨA PHÚC LÀNH

Mẹ Maria trổi vượt hơn mọi người nữ. Thực tế trong đời sống sống đạo, Mẹ Maria được tôn kính, mến yêu nhiều khi hơn cả Chúa. Vì sao vậy? Vì Mẹ mang Chúa trong lòng, và “Đấng Toàn Năng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả.” Tất cả là do lòng Mẹ.

1. Đẹp lòng. Tại sao Mẹ Maria được chọn làm người cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế? Sứ thần cho biết là do Mẹ “được đẹp lòng Thiên Chúa.” Hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa, để Chúa hài lòng về ta. Đừng sống khiến Chúa phải phiền lòng, đừng phạm tội làm mất lòng Chúa.

2. Mở lòng. Mẹ Maria đã mở lòng để Con Thiên Chúa xuống thế làm người, nên hình nên dạng trong lòng Mẹ. Mở lòng như thế Mẹ Maria không chỉ bằng lòng hy sinh mang nặng đẻ đau như những bà mẹ khác, nhưng Mẹ còn sẵn lòng chấp nhận những nguy hiểm xảy đến trong đời Mẹ, những nguy cơ làm mất hạnh phúc bản thân, thậm chí mất cả mạng sống trong bối cảnh xã hội đương thời.

3. Vui lòng. Chúa làm cho Mẹ Maria vui lòng. Có Chúa Mẹ chan chứa niềm vui. Lời đầu tiên sứ thần chào Mẹ là “mừng vui lên.” Để rồi, chính Mẹ đã hoan hỉ thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng.” Mẹ vui, nên Mẹ đi đến đâu là đem niềm vui đến đó. Mẹ đem niềm vui cho nhà bà Elisabet, cho tiệc cưới Cana, cho cả nhân loại.

Lòng dạ chất chứa những gì sẽ hướng dẫn người ta suy nghĩ và hành động theo chiều hướng đó. Thế nên, ước mong chúng ta noi gương Mẹ Maria, mở lòng đón Chúa ngự vào. Có Chúa, lòng chúng ta chan chứa niềm vui, và có khả năng mở lòng quảng đại cho đi làm vui lòng nhau và đẹp lòng Chúa. Sống cần có một tấm lòng như Mẹ. Mẹ Mân Côi, Mẹ tình yêu. Amen.