Sách Maccabê, bài đọc một tuần nay, ghi lại sự kiện bảy anh em bất tuân lệnh vị vua thất đức, vô đạo, tàn ác. Nghe theo lời mẹ khuyến khích, cả bảy người con của bà chấp nhận hành hình do lệnh vua ban, trung thành hy sinh mạng sống mình làm vinh danh Chúa, hưởng sự sống trường sinh. Trái với nhóm Sađucê là những kẻ không tin vào sự sống lại. Họ chế nhạo Đức Kitô bằng cách tỏ ra mình rành luật. Họ đặt câu hỏi đại đa số thắc mắc là con người bắt đầu từ đâu và khi chết sẽ đi đâu? Những ai tin theo Đức Kitô thì câu trả lời thật rõ ràng là chúng ta do Chúa dựng nên và khi lìa cõi thế sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Còn những ai không tin theo Đức Kitô thì có nhiều câu trả lời. Chúng ta tin, Đức Kitô là Đấng duy nhất có câu trả lời xác thực cho sự sống lại từ cõi chết bởi chính Ngài chia xẻ kinh nghiệm bản thân mình. Ngoài Ngài ra không ai có cái kinh nghiệm sống lại từ cõi chết. Ngài chết trên thập tự, mai táng trong mộ và ba ngày sau sống lại từ cõi chết, hiện ra với các tông đồ và nhiều người khác. Kinh nghiệm sống lại từ cõi chết của chính Đức Kitô mang lại cho ta niềm tin vào sự sống lại đời sau.

Nhóm Sađucê dựa vào năm cuốn sách đầu trong Kinh Thánh, gọi chung là Ngũ Kinh. Họ dựa vào giáo huấn của Môisen dậy trong sách Deuteronomy chương 24, nói về vấn đề bảo tồn giòng họ bằng cách khi người anh lập gia đình chết đi không con, người em kế cưới người chị dâu đó với hy vọng có con nối dõi tông đường. Nhóm Sađucê cho đó là điều chối bỏ sự sống trường sinh. Họ tạo ra câu chuyện mà thực tế không thể nào xảy ra khi họ hỏi Đức Kitô. Một gia đình có bảy anh em, người anh cả lập gia đình chết không con, người kế tiếp lấy chị dâu cũng không con và cứ thế lần lượt cả bảy người lấy một người và không ai có con. Cuối cùng người đó chết vậy thì trong cuộc sống trường sinh người đó là vợ của ai, vì cả bảy người cùng lấy người đó.

Khi đưa ra câu hỏi trên nhóm Sađucê cho biết họ không hiểu điều Đức Kitô rao giảng về tình yêu Chúa và nước trời. Họ không nhận biết điều mới mẻ Đức Kitô rao giảng và Ngài rao giảng với uy quyền. Qua lời giải thích của Đức Kitô, điều nhóm Sađucê không biết soi sáng cho chúng ta nhận biết ít nhiều về cuộc sống trường sinh. Thứ nhất, Đức Kitô cho biết trong nước Chúa không cần phải bảo tồn giòng dõi, gia tộc bởi tất cả đều là con cái trong đại gia đình Chúa. Thứ hai, cuộc sống mới hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống hiện tại con người bị ảnh hưởng bởi thời gian và không gian, trong khi cuộc sống mới con người hoàn toàn không lệ thuộc vào điều kiện vật lí và thời gian. Thứ ba, Đức kitô giải thích cuộc sống mới trong nước Chúa con người sống như các thiên thần. Cuộc sống mới con người không lệ thuộc vào tài chánh, không cần hỗ trợ tâm lí, sinh lí, bởi cộc sống mới được đong đầy tình yêu Chúa và chính tình yêu Chúa ban tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, hoan lạc; vì thế con người không còn khát khao, mong ước điều chi khác. Ngoài những mặc khải trên con người mù mờ về cuộc sống trường sinh, và chỉ biết rõ khi con người diện kiến tôn nhan Chúa. Ngoài những điều Đức Kitô mặc khải, mọi cố gắng giải thích về cuộc sống trường sinh đều là võ đoán, không đáng tin. Có người vi n vào í kiến đại đa số để tin theo. Í kiến đại đa số không thể thay đổi í định Thiên Chúa ban cho con cái Chúa.

Nhóm Sađucê độc quyền giải thích Kinh Thánh. Đức Kitô cho biết họ hiểu sai điều Môisen dậy về sự sống trường sinh do Môisen. Đức Kitô giải thích chính Môisen nói về sự sống trường sinh, vấn đề kẻ chết sống lại, trong đoạn văn lửa cháy trong bụi gia, khi ông gọi

'Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp' Lk 20,37.

Chúng ta tin có sự sống lại sau khi chết bởi chúng ta đặt tin tưởng và hy vọng vào Đức Kitô. Đây chính là niềm hy vọng của các Kitô hữu. Chúng ta tin vào lời Chúa hứa ban cho những ai trung tín tin theo điều Chúa truyền dậy, đó là mến Chúa và yêu tha nhân như chính mình.

Đức Kitô còn mặc khải cho chúng ta biết trong cuộc sống mới chúng ta được mời gọi chia sẻ sự sống trường sinh của chính Thiên Chúa. Điều này có thể thực hiện được không phải do khả năng ta mà chính là ơn Chúa ban cho những ai trung tín với tình yêu Chúa. Vì thế ta có thể tóm tắt cuộc sống trường sinh không gì khác hơn là được chia sẻ vinh quang Chúa. Niềm tin này làm thay đổi cuộc sống hiện tại và thay đổi cuộc sống tương lai của các Kitô hữu.
Ngoài Chúa ra, không có sự sống mới. Thiên Chúa chúng ta tin thờ là Thiên Chúa hằng sống và an tin vào Ngài sẽ không chết muôn đời.

TiengChuong.org

New Life In Christ

The book of Maccabees, our today's first reading, records the story of the unwavering faith and hope of seven brothers whose lives were brutally shortened by their king. These brave brothers received courage from their mother to endure extreme torture to glorify God. Their belief is in contrast to the Sadducees who ridiculed the biblical teaching about the glorious life in God's kingdom. The queries about where we originate and where our destination will be, has a clear answer for those who believe in Jesus; but for those who refuse to believe in Jesus, their answers are varied. Apart from Jesus' revelation about the resurrection, no one else has the personal experience to share and the authority to teach. We believe in Jesus because he himself was nailed on the cross, buried, and resurrected after three days laid in the tomb. This unique personal experience makes us believe that Jesus alone has the authority to talk about the afterlife, and his teaching confirms our hope in him.

The Sadducees accepted the teaching of the first five books of the Bible, known as the Pentateuch. Their doubt about the resurrection has its reference from Deuteronomy 24, which teaches that a man should marry the childless widow of his brother to preserve the family's name. They created a hypothetical premise that all seven brothers, one after another, married the same childless sister in law. At the resurrection, which of them will she be the wife of the brothers? The Sadducees showed that they failed to understand Jesus' teaching about God's love and God's kingdom. They failed to recognize that Jesus' teaching is new, and He taught with authority. Through Jesus, we learn that their ignorance becomes our insight. Jesus told them that there is no need to preserve one's family name in God's kingdom since we are all brothers and sisters in Christ. Jesus further revealed that the new life in Christ is different from the present life.

Our present life is conditioned by time and space while the new life in Christ is freed from the laws of physics. Jesus told the Sadducees that children of the new life do not marry since they are like angels. Because our new life will be like the lives of the angels; financial, psychological, emotional support is no more needed, but our life is filled with God's love, and God's love alone satisfies our new life. We believe in the resurrection, but we are vaguely aware of what it will be like until when we see God face to face. Apart from Jesus' teaching, any attempt to explain the resurrection is pure speculation because they are unproven. Public opinion would not change the resurrection God gives to his people.

The Sadducees had the authority to interpret the Scriptures and yet they failed to understand Moses' teaching about the resurrection. 'Moses himself implies that the dead rise again'. Moses encountered God in the burning bush and the revelation of God's holy name (Exodus 3). Our resurrection has its foundation in the life of Jesus, and his promise to give eternal life to those who follow his way of love and service. They failed also to believe in Jesus' teaching about the resurrection.

Jesus told us that God allows us to share his divine life and this sharing makes us a new creation in Christ. It is possible because it is God's gift given to those who have faith in Jesus, and our new life is nothing else but the glory of His resurrection. This belief gives meaning to our present life and the life to come. Apart from God, there is no life. Our God is the living God and those who believe in God will live forever.