Giáo phận Công Giáo Saginaw, Michigan, đang kêu gọi sự chú ý đến các cuộc tấn công mạng đã làm gián đoạn việc ghi danh cho một cuộc biểu tình ủng hộ sự sống sắp tới. Cuộc biểu tình, được tổ chức vào ngày 6 tháng 11, để cầu nguyện cho sự thất bại của Đề xuất 3, là một cuộc trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc tiếp cận phá thai không hạn chế trong tiểu bang.

Aleteia trước đây đã báo cáo về Đề xuất 3 của Michigan, tương tự như các biện pháp đã phát sinh ở các bang khác. Những người chỉ trích Đề xuất 3 cho rằng từ ngữ quá mơ hồ và để ngỏ khả năng phá thai cho đến khi sinh.

Theo giáo phận, các nhà tổ chức không mong đợi một cuộc tấn công mạng nhằm vào cuộc biểu tình ôn hòa của họ. Tuy nhiên, ngay sau khi mở ghi danh cho sự kiện, họ bắt đầu nhận thấy rằng nhiều người ghi danh đang làm như vậy từ các địa chỉ ngoài tiểu bang. Nguồn gốc phổ biến nhất cho những ghi danh không có thật này là Portland, Boston, Chicago và New York.

Lori Becker, điều phối viên của Diocesan Outreach cho Giáo phận Saginaw, giải thích rằng họ chỉ mở ghi danh ngay từ đầu để họ có thể biết được sẽ có bao nhiêu người ở đó. Cô ấy nói với giáo phận:

“Một vài ngày trước, chúng tôi nhận ra rằng nhiều ghi danh của chúng tôi là giả mạo và đến từ bên ngoài Michigan. Điều này khiến sự kiện của chúng tôi 'cháy vé' trên mạng, khiến những người quan tâm chân thành khó ghi danh. “

Phải mất một lúc, họ mới nhận thấy rằng ghi danh của họ đang bị bao vây, vì nhiều ghi danh giả đến từ các địa chỉ trá hình. Một số thậm chí được tạo ra để trông như thể họ đến từ các tổ chức ủng hộ sự sống, nhưng những người khác có thể được theo dõi trở lại các lĩnh vực liên quan đến các phòng khám phá thai.

Đức Cha Robert Gruss của Giáo phận Saginaw đã lưu ý sự can thiệp từ các tác nhân bên ngoài tiểu bang có thể ảnh hưởng đến hiến pháp tiểu bang Michigan. Ông chỉ vào một báo cáo của Detroit News nêu bật những khoản tiền lớn đến từ bên ngoài tiểu bang đã hỗ trợ việc thông qua Đề xuất 3:

“Chỉ mới tuần trước, The Detroit News đã báo cáo rằng hơn 20 triệu đô la tài trợ cho Đề xuất 3 đến từ sáu người hay các tổ chức ở New York, California và Washington, DC”

Bất chấp các cuộc tấn công mạng, Giáo phận Saginaw đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục cuộc biểu tình “Fight Like Heaven” vào ngày 6 tháng 11.
Source:Aleteia