TỬ ĐẠO NÊU CAO LÒNG TIN CẬY MẾN

Ai cũng ham sống sợ chết. Vậy tại sao người ta lại dám tử đạo? Thưa vì lòng Tin Cậy Mến.

1. Tin. Niềm tin tạo sức mạnh tinh thần. Bài Sách Thánh kể chuyện bà mẹ can đảm khuyên 7 đứa con sẵn lòng chịu chết chứ không chịu phạm Luật Chúa vì bà tin vào Chúa là Đấng Tối Cao tạo dựng vũ trụ muôn loài, Chúa là Đấng Ban Sự Sống. Bài Phúc Âm Chúa Giêsu khẳng định: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Niềm tin vào Chúa hằng sống giúp người ta dám chết vì Đạo, bởi qua cái chết họ bước vào cõi hằng sống.

2. Cậy. Niềm hy vọng một tương lai tốt đẹp giúp người ta dám sống chết cho lý tưởng, cho sự nghiệp, cho quê hương đất nước. Cũng thế, niềm hy vọng vào Giáo hội trổ sinh hoa trái, vào thiên đàng vinh quang giúp người ta dám chết vì Đạo. Hình ảnh hạt giống và người gieo giống nơi Thánh Vịnh Đáp Ca diễn tả tuyệt vời niềm hy vọng này: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.”

3. Mến. Tình yêu khiến người ta sẵn lòng hy sinh cho điều, cho người mình yêu. Yêu nhiều sẽ hy sinh nhiều như Chúa Giêsu khẳng định: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Và thánh Phaolô cũng quả quyết: Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Các Thánh Tử Đạo vì yêu dám liều mạng sống.

Cái chết của Các Thánh Tử Đạo dạy chúng ta một bài học khắc cốt ghi tâm, đó là: Hội Thánh Chúa phát triển là nhờ những tín hữu dám sống chết cho lòng Tin Cậy Mến của mình. Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng con tiếp bước noi gương hy sinh của các ngài trong đời sống Đạo của chúng con. Amen.