BÀI ĐỌC 1 Is 8:23b 9:3

Bài trích sách ngôn sứ I sai a.

Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Dơ vu lun và đất Náp ta li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio đan, vùng đất của dân ngoại.

Dân đang lần bước giữa tối tăm

đã thấy một ánh sáng huy hoàng;

đám người sống trong vùng bóng tối,

nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,

đã tăng thêm nỗi vui mừng.

Họ mừng vui trước nhan Ngài

như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,

như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,

và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy

như trong ngày chiến thắng quân Ma đi an.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 1Cr 1:10 13,17

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao lô tông đồ gửi tín hữu Cô rin tô.

Thưa anh em, nhân danh Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ lô e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phao lô, tôi thuộc về ông A pô lô, tôi thuộc về ông Kê pha, tôi thuộc về Đức Ki tô.” Thế ra Đức Ki tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao lô sao?

Quả vậy, Đức Ki tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki tô khỏi trở nên vô hiệu.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG Mt 5:12a

Alleluia. Alleluia.

Đức Giê su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Alleluia. Alleluia.

TIN MỪNG Mt 4:12 23

Tin mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh Mát thêu.

Khi Đức Giê su nghe tin ông Gio an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga li lê. Rồi Người bỏ Na da rét, đến ở Ca phác na um, một thành ven biển hồ Ga li lê, thuộc địa hạt Dơ vu lun và Náp ta li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I sai a nói: Này đất Dơ vu lun, và đất Náp ta li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio đan, hỡi Ga li lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga li lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si môn, cũng gọi là Phê rô, và người anh là ông An rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê bê đê, là ông Gia cô bê và người em là ông Gio an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê bê đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giê su đi khắp miền Ga li lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Đó là Lời Chúa.