Con người có quyền tự do chọn lựa lối sống cho mình. Một là chọn thiên về vật chất, coi vật chất trọng hơn cả; hai là chọn thiên về cuộc sống tâm linh, coi đời sống tâm linh quan trọng nhất trên đời. Ba là chọn cuộc sống trung dung, hài hoà giữa vật chất và tâm linh. Lối sống hài hoà này biết dùng thời giờ kiếm sống và cũng dành thời giờ riêng cho cuộc sống tâm linh. Cả đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh đều tồn tại trong mỗi người chúng ta. Dù tồn tại trong ta, nhưng hai lối sống đó không thể pha trộn. Tuy nhiên con người có thể dùng những gì thuộc về vật chất để làm giầu cho cuộc sống tâm linh; trong khi đó sức mạnh tâm linh mang lại an vui, thoải mái, hoan lạc cho cuộc vật chất. Cuộc sống vật chất cần thiết cho cơ thể bởi từ nguyên thủy, sách Sáng Thế Kí trong chương trình tạo dựng, Chúa dựng nên con người bằng bùn đất. Con người đó chưa có sự sống. Chúa thở 'hơi' vào mũi người đất đó và người đất có sự sống. Như thế sự sống con người có được là do Thần Khí Chúa ban cho. Vì thế con người luôn phải nhớ cảm tạ Đấng ban cho ta sự sống. Bởi thân thể do bùn đất mà ra nên thân thể luôn muốn trở về nguồn gốc của nó. Trong khi phần tâm linh đến từ Thiên Chúa cho nên tâm linh luôn muốn vươn cao lên. Vì thế hai ước muốn này luôn cạnh tranh nhau, bên nào cũng mong giành phần thắng cho mình. Vật chất muốn quyền lãnh đạo trong ta, trong khi tâm linh lại khuyên ta đừng chiều theo dục vọng vật chất. Dục vọng con người không bao giờ thoả mãn; nó liên tục đòi cho đến khi thân thể kiệt quệ. Chọn sống theo 'Mười Điều Răn' Chúa truyền dạy chính là chọn sống theo đường lối Chúa. Đường lối này giúp ta thay đổi, cảm hoá con người, dẫn ta đến gần Chúa hơn, trở nên giống Chúa hơn. Đức Kitô khi còn ở trần gian Ngài không phải chỉ rao giảng, mà chính Ngài chọn sống theo đường lối này.

Mười Điều Răn không nhắc về quá khứ nhưng nói đến hiện tại và tương lai cho biết Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội, một bắt đầu mới, khởi đi từ hiện tại. Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta học từ Ngài, bước theo bước chân Ngài. Bởi chính đường lối này dẫn đến hạnh phúc và sự sống đời này, bao gồm luôn sự sống trường sinh. Đi theo Đức Kitô chính là bảo vệ, hỗ trợ sự sống. Qua tình yêu Chúa chúng ta phục hồi những gì đã chết và làm cho những gì đang sống, sống mạnh hơn. Chúa ban sự sống cho hình người bằng đất, Chúa ban cho ta chia sẻ sự sống đó trong việc cộng tác với Chúa sinh sản thêm con người.

Bước theo đường Mười Điều Răn cuộc sống của chính ta và tha nhân được thay đổi, chuyển hướng, từ nghèo đói sang cơm no, áo ấm; từ thất vọng chuyển sang hy vọng; từ tang thương, sầu khổ, chuyển sang vui mừng, hy vọng; từ xấu xa tội lỗi, hoán cải thành tốt lành, con tim trong sáng; hành hạ và chiến tranh tan biến trong xã hội. Kitô hữu không đơn độc khi thực hành những điều đó nhưng có Đức Kitô hỗ trợ, khuyến khích ban sinh lực.

Sống theo đường lối Chúa, Kitô hữu có thể không giầu sang vật chất, nhưng giầu tinh thần, giầu bác ái, giầu tình thương và cuộc sống giầu bình an. Kitô hữu đến cùng Chúa xin Ngài biến đổi con tim sỏi đá thành con tim yêu mến. Sống theo đường lối Chúa, thế gian có thể không biết đến hay làm ngơ và ngay cả bách hại; bù lại Kitô hữu nhận ân sủng, cảm thấy Chúa kề bên, nâng đỡ, cùng đồng hành với họ trong gian truân. Quan trọng nhất là bình an trong tâm hồn, thanh thản trong giấc ngủ và con tim thấy no thoả tình Chúa. Chúa không ban cho vật chất nhưng ban tình yêu, lòng mến. Chính điều này mang í nghĩa cho cuộc sống.

Điều Răn Chúa dường như cho biết những ai dùng quyền thế bách hại người khác, hiện tại họ cảm thấy họ may mắn, họ quyền thế, quên mất may mắn đó có giới hạn; trong khi nạn nhân của họ hiện đang đau khổ, khóc lóc; tương lai sẽ vĩnh viễn hưởng ân thánh, bình an vĩnh cửu. Mười Điều Răn cũng nhắc nhở thế giới vật chất không tạo dựng con người, nó chỉ ban cho con người thức ăn, chốn ở. Kitô hữu sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian vì thế tích trữ của cải hư nát sẽ có ngày chúng hư nát. Sống theo đường lối Chúa dùng của cải hư nát biến chúng thành tồn tại muôn đời bằng cách cho đi, san sẻ, giúp đỡ với khả năng hạn hẹp của mình.

Đường lối Chúa kêu gọi Kitô hu trở thành muối, men cho đời để qua việc bác ái người ta nhận biết họ là môn đệ trung thành của Đức Kitô. Học chia sẻ, sống bác ái là thực hành cách sống trên thiên quốc, để khi bước chân vào cõi trường sinh ta không bỡ ngỡ nhưng đã quen với lối sống tốt lành nơi trần thế.

Xin ơn biết yêu quí giá trị nước trời và dùng giá trị trần thế làm bàn đạp tiến vào nước trời.

TiengChuong.org

Road Map

People can make choices in life by choosing the earthly value, the heavenly one or the combination of the two sets of values. They co-exist within a person because both are innate values. The earthly values belong to our physical body, which we first originate from. The Creation story tells us God made us out of dust and from dust we return. The earthly shape had no life yet. Life began when God breathed into the figure's nostrils and gave it life. The breath of God is the life that is given to us and we have life. The two sets of values are not mixed, and try to influence each other. We are the arbiter to conduct our life. When we choose to follow the way of the world; we conduct our lives in a worldly way; when we follow the Beatitudes, we follow God's way, and our lives will be transformed to be more like God. The Beatitudes mention nothing about the past, but talk about present and future which indicates that God gives us a new start. The Beatitudes help us to do the transformation by giving us the road map, that throughout his life Jesus preached and practiced the Beatitudes. We, His followers, hope to follow in His footstep. The Beatitudes is the way of life that leads to life and eternal life, and the road map Jesus walked would help us to achieve such blessed. In order to follow Jesus, we need to be pro-life, support life, and even re-create life. Through Jesus' road map, we learn from God to make things alive and active. God gave life to the soil figure at the creation, and God gives us the power to share that life- giving by re-creation. When we follow the Beatitudes, deadly things such as destitution, mourning, discomfort, impure heart, persecution, and war, will be transformed to be life-giving. We can't do it on our own but with God's grace, we can transform them to be sources of life-giving.

We may be poor in material but rich in spirituality; we may mourn now, but never lose hope in God, and look beyond our present situation. When we turn toward God, God will change our heart, from the heart of stone; to the heart of flesh. When we work for peace and justice that will eradicate persecution and war. When we live according to God's way of life we are blessed because God fills our hearts with God's love.

Blessedness doesn't depend on world material, but on God's love. When our hearts open to receive God's grace, we are satisfied and that gives meaning to our lives. The Beatitudes seem to remind us that those who exercise their power unjustly feel they are fortunate at the present, but it won't last long; while their victims who suffer now for the just cause, 'shall rejoice and be glad' forever in God's kingdom.

Our physical bodies are made of world materials. The Beatitudes remind us that the world doesn't make us, but only gives support and feeds our physical body. We live in the world, but don't belong to the world. There is no need to accumulate wealth because we are unable to keep them forever. We are called to do the incredible, and that is to change perishable values into unperishable ones.

The Beatitudes call us to be light, and salt for the world by means of sharing within our capacity the world resources in our hands to others. This sharing will ease the burden of life. It will make them feel that they are fortunate to know you. And you in turn feel fortunate when you make God's name known to others. By sharing, one learns to be ready to live in God's kingdom on earth. When we actually get there, the new life will no more be foreign to us, and we fit well into the new life God has prepared for those who follow God's way. We learn to love not the earthly richness, but the heavenly one and that is another blessed.