Người ta lấy muối từ nước biển bằng cách dùng gió và ánh nắng mặt trời làm nước bay hơi. Phần còn lại là muối. Muối đến từ nước biển, ánh nắng đến từ trên cao. Cao và thấp kết hợp con người có muối ăn. Muối dưới thấp cần ánh nắng, trong khi ánh nắng trên cao tự lập, không cần muối. Muối và ánh sáng trong dụ ngôn hôm nay chính là muối và ánh sáng cá nhân Kitô hữu. Cơ thể con người cần muối và ánh sáng, không có muối và ánh sáng không có sự sống. Đời sống tâm linh cũng cần muối và ánh sáng Đức Kitô để sống.

Kitô hữu trở nên và sống đời sống thánh thiện nhờ vào muối và ánh sáng Đức Kitô. Muối và ánh sáng thánh thiện này tồn tại trong ta bao lâu ta còn liên kết với Chúa. Liên kết với Đức Kitô qua siêng năng cầu nguyện, và năng lãnh nhận bí tích thánh. Cầu nguyện chính là mở tâm hồn đón nhận ân sủng Chúa. Kitô hữu siêng năng dâng lời cảm tạ mỗi ngày cảm thấy đời sống vui hơn, nhiều í nghĩa hơn. Dâng lời cảm tạ chính là biểu tỏ tấm lòng, tâm tình cảm mến ta dành riêng cho Chúa. Cầu nguyện có thể do chính ta tự cầu, và cũng có thể do người thân cầu thay. Nhận ơn thánh Chúa ban giúp ta liên kết với Chúa để tiếp tục nhận sức sống Chúa cho tâm hồn.

Muối giữ thực phẩm tươi, tăng thêm mùi vị; ân sủng Chúa ướp đời ta, giúp con tim ta trong sáng. Nhận muối và ánh sáng Đức kitô không phải cho riêng mình, mà cần chia sẻ muối và ánh sáng đó cho tha nhân bằng việc sống thực hành việc lành, gương sáng. Nhờ vào hành động tốt lành đó mà người chưa nhận biết Đức Kitô nhận ra Ngài và tin theo. Như thế muối và ánh sáng cá nhân làm công việc loan báo Tin Mừng. Đức Kitô mời gọi ta cộng tác vào công việc rao giảng Tin Mừng của Ngài. Lời kêu gọi rao giảng này kéo dài trọn đời người. Rao giảng Tin Mừng không thiếu chống đối bởi Tin Mừng luôn kèm theo sức thanh tẩy, cảm hoá. Chính thanh tẩy, cảm hoá tạo ra phản ứng chống thay đổi. Chống đối trở nên mãnh liệt, tàn khốc khi chính quyền lãnh đạo địa phương hùa theo. Đã không tin theo, mà còn chỉ trích, chống lại Tin Mừng.

Thiên Chúa là ánh sáng cho trần gian. Nơi Ngài không hề vương vấn vẩn đục. Vì thế khi Kitô hữu nhận ánh sáng Chúa; Kitô hữu nhận sự sống, nhận ơn thanh tẩy, làm cho con tim bừng sáng trong Chúa. Ánh sáng Chúa ban mang lại bình an, hy vọng và sức sống mới. Trong khi bóng tối gắn liền với thần chết, lo âu, sợ sệt. Kitô hữu trở thành ánh sáng cho trần gian bởi ánh sáng đến từ Đức Kitô. Vì thế ánh sáng kitô hữu chiếu dọi trần gian chính là ánh sáng Chúa trong người đó chiếu dọi, soi sáng trần gian.

Muối và ánh sáng trong Phúc Âm hôm nay bắt đầu là muối ăn hàng ngày, là ánh sáng thường ngày. Đức kitô dùng hình ảnh đó để nói về muối và ánh sáng tâm linh, giúp soi sáng tâm hồn, ướp con tim Kitô hữu. Khi con tim được ánh sáng Chúa soi sáng, con tim đó trong sáng, biết cảm thông, yêu thương đồng loại. Trái lại, con tim từ chối ánh sáng Chúa ban, con tim đó sống trong bóng tối. Con tim đó bị bóng tối phủ kín, vây quanh. Bóng tối che kín điều tốt lành đến độ con tim đó không còn phân biệt giữa lành, dữ, giữa thiện, ác. Con tim đó chỉ biết hành động theo tham vọng cá nhân. Tham vọng cá nhân chung vai với gian tham, lừa dối, xảo quyệt; không nhân nhượng bất cứ thứ gì cản ngăn bước chân nó. Nó sẵn sàng chém, giết, gây tang thương, đổ vỡ.

Tương tự như mặt trăng nhận ánh sáng mặt trời. Kitô hữu nhận ánh sáng từ Đức Kitô. Ánh sáng mặt trời không hề tắt. Anh sáng Đức Kitô luôn bừng cháy, không hề tắt, cũng chẳng thể che đậy. Không gì có thể che khuất ánh mặt trời. Anh sáng Đức Kitô bao trùm toàn thể vũ trụ, không gì có thể che phủ, ngăn cản.

Chúng ta xin ánh sáng Chúa luôn bừng cháy trong ta để ta xứng đáng là môn đệ trung tín của Đức Kitô.

TiengChuong.org

Personal Holiness

To extract salt from seawater, wind, and sunlight make water evaporate and what remains is salt. Salt comes from the ocean, from below; and light comes from the sky, from above. Salt needs light for evaporation while light doesn't need salt. Salt and light are personalized in today's message. Our physical body needs salt and light daily. They are necessary for living because without them there is no life. In the same way, our spiritual life needs God's love and grace. We are made holy through God's grace. It remains in us as long as we connect to God through prayers. It is either our own prayers or others who pray for us. When we pray, or receive the sacraments of the Church, we open ourselves to receive God's love and grace. We are grateful for these redeeming gifts and thank God for his goodness. Because the gift of holiness is given, we need to treasure it by means of staying connected to God. This connectedness serves as the 'salt' that flows God's love and grace into our hearts, and which will preserve our heart and season it. This source of holiness in today's Gospel reading is symbolized as a personal salt and light for the world. We are called not to remain salt and light for our own enjoyment, but to share the salt and light with others. Salt has its own values; but is inactive when it remains alone. Mixing salt with food, the saltiness preserves the food, and as well as season it. Jesus alone can redeem the entire world, and yet He allows his followers to take part in his universal mission. As a true follower of Christ, one needs to maintain personal holiness, and at the same time share it with others. It is either at home, at work, or at a marketplace. The purpose of this sharing is to make others give glory to God. God's name is glorified when we do something good in God's Holy Name. The sharing of saltiness and lightness with the world is a lifelong mission of every Christian. The life-long mission does not always run smoothly, but from time to time, tensions arise because there is a fear of losing control of their position. This would affect their power and income; especially when cultures are deeply rooted in human superstition which is in conflict with the Christian faith. Persecution of Christians happens when the conflict is linked to politicians who reject Christian values.

God is the true Light and in Him, there is no darkness. When we receive the Light of God; we will be more like Christ, because the light of Christ will purify and dispel the darkness in us. Light is associated with goodness, happiness, and joy; while darkness and fear go hand in hand. Light brings hope and comfort. Christians become light for the world when they connect their lives to Christ. When Christians show light to the world it is not their own light, but the light of Christ in them shown.

Without Jesus, Christians have no light. Like the moon receives light from the sun, we; Christians receive light from Christ. Darkness in today's Gospel is not the darkness of our physical eyes, but rather it is the darkness buried deep in one's heart. When a heart is darkened, it covers the goodness in that person and the person is unable to make the difference between good and evil. The vision of life is limited and darkened by one's own ambition and that is the cause of all evil. Like the sun's brightness, the light of Christ can't be extinguished, covered, or hidden. It burns brightly and never runs out. Light comes from above, from the sky; nothing can cover it because it is too large to cover.

We pray God's light is burning brightly in our hearts and that made us true disciples of Jesus.