Trong một bài đăng ngày 20 tháng 9 trên X trước đây gọi là Twitter, Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia của Hội đồng Giám mục Á Căn Đình đã yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận được đưa ra giữa một cơ quan chính phủ và một hiệp hội “những người bán dâm”, đồng thời cảnh báo rằng thỏa thuận này “không tuân thủ các quy định của pháp luật” theo khuôn khổ pháp lý của chính sách bãi bỏ nô lệ của nhà nước Á Căn Đình.”

Thuật ngữ “bãi bỏ nô lệ” ở đây có nghĩa là nhà nước cam kết xóa bỏ mại dâm. Á Căn Đình đã thông qua luật chống mại dâm và buôn người vào các năm 1913, 1936, 2008 và 2012.

Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện giữa Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới - và Mạng lưới Người bán dâm Mỹ Châu Latinh.

Ủy ban nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời mở đầu cho cuốn sách “Những phụ nữ bị đóng đinh: Sự xấu hổ của nạn buôn người được kể từ đường phố” của Cha Aldo Buonaiuto: “Bất kỳ hình thức mại dâm nào cũng là sự giản lược xuống tình trạng nô lệ, một hành vi tội phạm, một thói xấu đáng ghê tởm.” điều đó nhầm lẫn hành vi giao hợp với việc buông thả bản năng bằng cách tra tấn một người phụ nữ không có khả năng tự vệ.”

Ủy ban nhấn mạnh rằng “tất cả các tổ chức và thực thể của nhà nước Á Căn Đình phải tôn trọng nguyên tắc bãi bỏ mại dâm mà đất nước chúng ta tuân thủ” và chỉ ra rằng luật quy định rằng “bất kỳ hình thức mại dâm nào đều là sự giản lược chế độ nô lệ”.

Ủy ban giám mục giải thích rằng khuôn khổ pháp lý này là bắt buộc đối với tất cả các cơ quan của nhà nước Á Căn Đình.

Khuôn khổ này bao gồm Luật 26.842, phù hợp Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn nạn buôn người và bóc lột mại dâm người khác, và Điều 6 của Công ước Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.

Theo Điều 75 triệt 22 của Hiến pháp Á Căn Đình, các điều ước quốc tế được nhà nước ký kết có hiệu lực pháp luật theo hiến pháp.

Hơn nữa, ủy ban lưu ý rằng theo Tối Cao Pháp Viện “nhà nước Á Căn Đình đã đảm nhận cam kết quốc gia và quốc tế để thực hiện mọi biện pháp thích hợp nhằm trấn áp mọi hình thức buôn bán phụ nữ và bóc lột mại dâm phụ nữ”.

Do đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình đã kêu gọi CONICET “hủy bỏ thỏa thuận nói trên”.

Các Giám Mục tố cáo rằng khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội đang ngày càng xa. Một số người kiếm tiền nhanh và dễ dàng, trong khi nhiều người khác lần không ra. Vì thế, chính phủ ngày càng có khuynh hướng khuyến khích mại dâm thay vì dẹp bỏ.