Ý cầu nguyện tháng 10 của Đức Thánh Cha: ‘Cầu nguyện cho Thượng Hội đồng’

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện trong tháng 10 và mời gọi mọi người hãy lắng nghe và đối thoại thông qua Thượng hội đồng.

(Tin Vatican)

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội để Giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một phong cách sống ở mọi cấp độ, mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi tới các vùng ngoại vi của thế giới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời mời gọi đó vào thứ Sáu khi ngài đưa ra ý cầu nguyện của mình cho tháng 10 năm 2023: “Cầu nguyện cho Thượng Hội đồng”.

Trong Video ý cầu nguyện của ĐTC cho tháng 10, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng phát hành, đã suy ngẫm về cách thức năng động của thượng hội đồng cổ súy ơn gọi truyền giáo của Giáo hội.

“Qua lời cầu nguyện và sự phân định, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện “việc tông đồ bằng tai”, nghĩa là lắng nghe bằng đôi tai của Chúa để nói lời Chúa,” ngài nói và lưu ý rằng, “Như vậy, chúng ta nên giống trái tim của Chúa Kitô. Sứ mệnh của chúng ta và tiếng nói thu hút chúng ta đến với Ngài đều bắt nguồn từ Ngài.”

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận rằng “Tiếng nói này mạc khải cho chúng ta thấy rằng trọng tâm của sứ mạng là đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, lôi kéo mọi người, không loại trừ ai” và mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho Giáo hội trong suốt thời gian Thượng Hội Đồng “để Giáo Hội có thể chấp nhận việc lắng nghe và đối thoại như một phong cách sống ở mọi cấp độ, để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đi tới các vùng ngoại vi của thế giới”.

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị

Đại hội đồng của Thượng hội đồng về tính đồng nghị bắt đầu vào thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023, sau một tiến trình kéo dài hai năm bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 khi Vatican công bố một tài liệu chuẩn bị và hướng dẫn về việc chuẩn bị cho cuộc họp. Sau đó, hàng trăm người Công Giáo từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại các giáo xứ để thảo luận về các vấn đề do Thượng Hội đồng đặt ra. Bản tổng kết của những cuộc thảo luận đó được gửi đến các Hội đồng Giám mục của họ, những nơi có nhiệm vụ đưa những tiếng nói đó ra bàn thảo.

Cuối cùng, các đại diện của các hội đồng giám mục đã gặp nhau ở cấp châu lục, giai đoạn cuối cùng trước Đại hội đồng, sẽ diễn ra thành hai phần, bắt đầu với cuộc họp vào năm 2023 và kết thúc bằng cuộc họp thứ hai vào tháng 10 năm 2024.