1. Tại sao Giáo hội chống lại Hội Tam điểm?

Sự lên án đầu tiên từ một vị Giáo hoàng đối với Hội Tam điểm là của Đức Giáo Hoàng Clementê 12 vào năm 1738, và đã được nhiều vị giáo hoàng khác nhắc lại trong ba thế kỷ qua. Lời tuyên bố được đưa ra trong Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng Clementê có tựa đề In Eminenti.

Trong Tự Sắc này, Đức Clementê đã bình luận về sự bí mật của các nhóm Tam Điểm và “hàng loạt hình phạt đau buồn” phải nhận khi vi phạm lời thề giữ bí mật. Tự Sắc không đi sâu vào nhiều phản đối cụ thể đối với các hoạt động của Hội Tam điểm nhưng kết luận, dựa trên “kiến thức nhất định và sự cân nhắc chín chắn”, rằng “tất cả những người đàn ông khôn ngoan và ngay thẳng đều đưa ra phán xét giống nhau về họ là những kẻ đồi trụy và hư hỏng”.

Gần 150 năm sau, Đức Giáo Hoàng Lêô 13 đã mở rộng đáng kể giáo huấn của Giáo hội trong thông điệp Humanum Genus năm 1884 của ngài. Thông điệp trình bày chi tiết lý do tại sao Hội Tam điểm không thể hòa giải với Công Giáo và cáo buộc các Hội Tam điểm “lên kế hoạch phá hủy Giáo hội thánh thiện một cách công khai và bí mật” cũng như cổ vũ các học thuyết trái ngược với giáo huấn của Giáo hội.

Theo Đức Giáo Hoàng Lêô, Hội Tam điểm tuân theo chủ nghĩa tự nhiên, mà ngài nói đó là ý tưởng rằng “bản chất con người và lý trí của con người trong mọi việc phải là người tình và người hướng dẫn ta”. Ngài nói thêm rằng “họ phủ nhận rằng bất cứ điều gì đã được Chúa dạy; họ không chấp nhận giáo điều tôn giáo hay chân lý nào mà trí tuệ con người không thể hiểu được, cũng như không chấp nhận bất kỳ vị thầy nào lẽ ra phải được tin tưởng vì thẩm quyền của người ấy.”

Thông điệp đào sâu hơn về chủ nghĩa tự nhiên của Hội Tam điểm, trong đó lưu ý rằng theo Hội Tam điểm, mọi người thuộc mọi tôn giáo đều có thể trở thành Hội viên Tam điểm và tôn giáo “được coi là một vấn đề không quan trọng và tất cả các tôn giáo đều giống nhau”, điều này hủy hoại “mọi hình thức tôn giáo, và đặc biệt là Công Giáo”, vì đó là điều duy nhất đúng nên không thể được coi là ngang bằng với các tôn giáo khác.”

Đức Giáo Hoàng Lêô Leo nói rằng các Hội viên Tam điểm mong muốn thế tục hóa hôn nhân chỉ đơn giản là những hợp đồng dân sự, mong muốn trẻ em được phép lựa chọn tôn giáo của riêng mình khi chúng đến tuổi thay vì nhận được sự hướng dẫn tôn giáo phù hợp. Tam điểm cũng mong muốn các chính phủ từ chối công nhận Chúa. Ông nói thêm rằng việc thế tục hóa được đề xuất này nhằm mục đích loại bỏ những sự thật cơ bản khỏi xã hội.

Ngài nói: “Nếu những điều này bị loại bỏ, như những người theo chủ nghĩa tự nhiên và những người theo chủ nghĩa Tam điểm, sẽ ngay lập tức không có kiến thức về điều gì tạo nên công lý và bất công, hoặc nền tảng đạo đức dựa trên nguyên tắc nào”. “Và, trên thực tế, việc giảng dạy về đạo đức được phe Tam điểm ưa chuộng và trong đó họ cho rằng thanh thiếu niên nên được hướng dẫn, chính là điều mà họ gọi là 'dân sự', 'độc lập' và 'tự do', tức là thứ không chứa đựng bất kỳ niềm tin tôn giáo nào.”

Những hành động và thực hành nào của Hội Tam điểm thúc đẩy chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa thờ ơ?

Hội Tam điểm không coi họ là một tôn giáo; đúng hơn, họ chấp nhận thành viên từ nhiều tôn giáo khác nhau, bao gồm Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo. Tuy nhiên, các Hội Tam điểm có bàn thờ tại nơi ở của họ, họ tham gia vào các nghi lễ bí mật và họ cầu nguyện theo một quan niệm chung về Chúa, mà họ thường gọi là “Kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ”.

Bản thân thực hành này đã thúc đẩy chủ nghĩa thờ ơ về tôn giáo, nhưng Hội Tam điểm rất phi tập trung hóa và không tuân theo một nội dung văn bản cụ thể nào tuyên bố tất cả các tôn giáo đều bình đẳng. Tuy nhiên, một số nhóm Hội Tam điểm nổi bật và có ảnh hưởng lại ủng hộ rõ ràng hơn thái độ thờ ơ với tôn giáo.

Albert Pike, người chỉ huy tối cao của hội đồng tối cao về thẩm quyền phía nam của Nghi thức Hội Tam điểm Tô Cách Lan vào cuối những năm 1800, đã viết một cuốn sách có tên “Đạo đức và Giáo điều”, được trao cho các Hội viên Tam điểm. Các bài viết của ông rút ra những mối liên hệ được cho là giữa các tôn giáo khác nhau và thúc đẩy chủ nghĩa thờ ơ.

Pike nói: “Chúng tôi không đánh giá thấp tầm quan trọng của bất kỳ sự thật nào. Chúng tôi không thốt ra lời nào có thể bị coi là thiếu tôn trọng bởi bất kỳ ai thuộc bất kỳ tôn giáo nào. Chúng tôi không nói với người Hồi giáo rằng điều quan trọng đối với anh ta là tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, và việc Muhammad có phải là nhà tiên tri của anh ta hay không là điều hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta không nói với người Do Thái rằng Đấng Messia mà họ mong đợi đã sinh ra ở Bêlem gần hai nghìn năm trước; và rằng anh ta là một kẻ dị giáo vì anh ta đã không tin như vậy. Và chúng ta cũng không nói với các tín hữu Kitô chân thành rằng Chúa Giêsu người Nagiarét chỉ là một người như chúng ta, hoặc lịch sử của ngài chỉ là sự hồi sinh không có thực của một truyền thuyết xa xưa hơn.”

Hội Tam điểm cũng đã sử dụng ảnh hưởng chính trị trên khắp Âu Châu và Mỹ Châu trong nhiều thế kỷ để thúc đẩy quá trình thế tục hóa xã hội và làm giảm ảnh hưởng của Giáo Hội Công Giáo.

Ví dụ, trong thông điệp Etsi Multa năm 1873, Chân phước Giáo hoàng Pius thứ 9 đã trình bày chi tiết các cuộc tấn công chính trị của Tam điểm vào Giáo hội ở Ý, Thụy Sĩ và Đức. Ngài gọi “sự lừa dối và mưu mô” của Tam điểm là việc hình thành “giáo đường của Satan” khi đề cập đến chương thứ hai và thứ ba của Sách Khải Huyền.

Thông điệp đề cập đến các cuộc tấn công chống lại nền giáo dục Công Giáo, đặc biệt là Đại học Grêgôriô ở Rôma đang bị “đàn áp và bãi bỏ”. Về Thụy Sĩ, nó thảo luận về việc thông qua luật chống Công Giáo, sự xâm nhập của nhà nước vào các vấn đề của Giáo hội, và “việc trục xuất bằng bạo lực người anh em đáng kính Gaspar, giám mục Hebron và tông tòa đại diện của Geneva”. Nó cũng trình bày chi tiết về “cuộc đàn áp đang diễn ra” chống lại người Công Giáo và việc đàn áp tự do tôn giáo ở Đế quốc Đức, đặc biệt là ở Phổ.

Đức Piô kêu gọi các giáo sĩ: “Hãy áp dụng mọi nỗ lực của anh chị em để bảo vệ các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc của anh chị em khỏi cạm bẫy và sự lây lan của những giáo phái này”. “Hãy mang về những người không vui khi gia nhập những giáo phái này. Đặc biệt vạch trần sai lầm của những người đã bị lừa dối hoặc những người khẳng định rằng chỉ có lợi ích xã hội, tiến bộ và thực hiện các lợi ích chung mới là mục đích của các hiệp hội đen tối này.”

Đức Piô cho biết thêm rằng những sắc lệnh này “không chỉ liên quan đến các nhóm Tam Điểm ở Âu Châu mà còn cả các nhóm ở Mỹ Châu và các khu vực khác trên thế giới”.

Ở Mễ Tây Cơ gần đây nhất là vào năm 2007, Nhóm Tam Điểm ở Thung lũng Mễ Tây Cơ đã nỗ lực chống lại việc Giáo hội giành quyền đối với các trường học và thông tin liên lạc của chính mình. Các Hội Tam điểm nổi tiếng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng Mễ Tây Cơ và các cuộc cách mạng Mỹ Latinh khác làm giảm ảnh hưởng của Giáo hội.

2. Giáo luật nói gì về Hội Tam điểm?

Trước năm 1983, Bộ Giáo luật đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu một người Công Giáo gia nhập Hội Tam điểm, người đó sẽ tự động bị vạ tuyệt thông mà chỉ có Tòa thánh mới có thể dỡ bỏ. Điều này không chỉ áp dụng cho Hội Tam điểm mà còn cho bất kỳ nhóm nào tham gia vào các âm mưu chống lại Giáo hội.

Điều 2335 của Bộ Giáo luật năm 1917 viết: “Những người ghi danh cho các giáo phái Tam điểm hoặc các hiệp hội khác thuộc loại này có âm mưu chống lại Giáo hội hoặc các quyền lực dân sự hợp pháp sẽ bị rút phép thông công chỉ dành cho Tòa thánh”.

Bản sửa đổi năm 1983 của Bộ Giáo luật đã tránh đề cập cụ thể đến Hội Tam điểm và loại bỏ hình phạt vạ tuyệt thông tự động nhưng vẫn duy trì lệnh cấm tham gia bất kỳ nhóm nào có âm mưu chống lại Giáo hội.

“Ai ghi tên vào một hội âm mưu chống lại Giáo Hội, sẽ bị phạt hình phạt xứng đáng. Ai phát động hay điều khiển hội ấy, sẽ bị phạt cấm chế,” điều 1374 của Bộ Giáo luật hiện hành viết.

Mặc dù giáo luật mới không đề cập rõ ràng đến Hội Tam điểm, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành một tuyên bố về Hội Tam điểm trong cùng năm đó, làm rõ rằng mặc dù có sự thay đổi trong cách diễn đạt, nhưng không có thay đổi nào đối với sự phản đối của Giáo hội đối với Hội Tam điểm. và việc gia nhập bất kỳ hiệp hội Tam điểm nào vẫn là một tội trọng khiến người ta không được rước lễ.

“Do đó, phán đoán tiêu cực của Giáo hội đối với hiệp hội Tam điểm vẫn không thay đổi vì các nguyên tắc của họ luôn được coi là không thể hòa giải với giáo lý của Giáo hội và do đó tư cách thành viên của Tam Điểm vẫn bị cấm,” tài liệu viết. “Các tín hữu ghi danh vào các hội Tam Điểm đang ở trong tình trạng tội trọng và có thể không được rước lễ.”

3. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến việc Nga phóng hỏa tiễn vào Ukraine trong những ngày này.

Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023, Nga đã phóng khoảng 50 máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed do Iran thiết kế, chủ yếu hướng tới Kyiv. Chúng được phóng thành từng đợt theo hai trục – từ Kursk về phía đông và từ Krasnodar về phía đông nam.

Một trong những mục tiêu của Nga có thể là làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, định hình không gian chiến đấu trước bất kỳ chiến dịch tấn công phối hợp nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông.

Nga hiện đã hạn chế tung ra các hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không hàng đầu từ phi đội máy bay ném bom hạng nặng của mình trong gần hai tháng, điều này có thể cho phép nước này tích trữ một lượng lớn vũ khí này.

Nga rất có thể sẽ sử dụng những hỏa tiễn này nếu lặp lại nỗ lực năm ngoái nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng của Ukraine.

4. Giữa thời chiến, Nga lại tập trung binh lính Thủy Quân Lục Chiến trong buổi hòa nhạc tại Bộ Tư Lệnh Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Video Shows Moment of HIMARS Strike on Concert at Russian Army HQ”, nghĩa là “Video ghi lại khoảnh khắc HIMARS tấn công trong buổi hòa nhạc tại Bộ Tư Lệnh Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đoạn phim mới đã ghi lại khoảnh khắc kịch tính trong một cuộc tấn công HIMARS của Ukraine nhằm vào một lễ trao giải của Nga, với hàng chục binh sĩ Nga và một nghệ sĩ biểu diễn người Nga được cho là đã thiệt mạng.

Trong một đoạn clip ngắn được đăng tải bởi một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, những người lính Nga đang xem một nữ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu trước khi có một tiếng va chạm vang lên. Máy ảnh rung trước khi chuyển sang màu đen.

Đoạn phim sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội, bao gồm cả các kênh ủng hộ Ukraine.

Các báo cáo địa phương cho biết một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần thị trấn Starobesheve và làng Kumachove, ở vùng Donetsk gần biên giới với tỉnh Rostov của Nga. Theo các báo cáo, các binh sĩ đã tập trung để tham dự một lễ trao giải nhằm vinh danh Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 810 của Nga nhân Ngày Lực lượng Hỏa tiễn và Pháo binh của Nga. Nga kỷ niệm Ngày Lực lượng Hỏa tiễn và Pháo binh vào ngày 19/11.

Blogger quân sự Nga cho biết, một buổi hòa nhạc, được tổ chức như một phần của lễ trao giải, đã diễn ra cách tiền tuyến khoảng 60 km. Tài khoản này cho biết thêm cuộc tấn công đã giết chết nữ diễn viên người Nga Polina Menshikh, người được nêu tên trong tuyên bố là người biểu diễn trong video. Tờ báo được nhà nước Nga hậu thuẫn, Izvestia, cũng đưa tin Menshikh đã chết trong cuộc tấn công.

Vào ngày 19 tháng 11, hãng tin nhà nước Nga Tass cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng bệ phóng hỏa tiễn của Ukraine ở Kumachove, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã ra lệnh điều tra sau khi có tin Nga tấn công hỏa tiễn vào binh sĩ Ukraine ở khu vực phía nam Zaporizhzhia khi họ đang kỷ niệm Ngày Pháo binh và Lực lượng Hỏa tiễn Kyiv vào ngày 3 tháng 11.

Lữ đoàn tấn công sơn cước biệt lập số 128 của Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm 6/11 rằng 19 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Chính quyền Ukraine ở vùng Zakarpattia, hay Transcarpathian, đã tuyên bố để tang ba ngày vào đầu tháng 11.

Umerov nói: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các binh sĩ đã hy sinh thuộc Lữ đoàn Transcarpathian tấn công sơn cước số 128”.

Trong bài phát biểu buổi tối ngày 5 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gọi cuộc tấn công được báo cáo là một “thảm kịch lẽ ra có thể tránh được”.

Hôm thứ Hai, Robert Brovdi, một binh sĩ Ukraine đứng đầu đơn vị trinh sát trên không Magyar Birds, được đặt tên theo biển hiệu của anh ta, “Magyar”, dường như ám chỉ cuộc tấn công ở Donetsk được cho là nhằm vào binh lính Nga là “sự trả thù cho Lữ Đoàn 128”.

Ukraine đã sử dụng HIMARS, hay Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao do Mỹ cung cấp, kể từ khi chúng đến nước này vào khoảng tháng 6 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cho đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 39 HIMARS và đạn dược liên quan.

5. Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Ukraine một vũ khí mới có thể vượt qua 'lằn ranh đỏ' của Putin

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine's New Weapon Could Cross Putin's 'Red Line'“, nghĩa là “Vũ khí mới của Ukraine có thể vượt qua 'lằn ranh đỏ' của Putin.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao, gọi tắt là HIMARS, mới do Mỹ cung cấp dự kiến được gửi tới Ukraine có thể bao gồm một bản sửa đổi vượt qua “lằn ranh đỏ” của Putin.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Hai thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được một HIMARS mới “và đạn dược bổ sung” như một phần của gói viện trợ trị giá 100 triệu Mỹ Kim bao gồm hỏa tiễn phòng không, đạn pháo và thiết bị chống thời tiết lạnh.

Một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nêu rõ rằng viện trợ sẽ giúp cung cấp cho Ukraine “khả năng cần thiết để tự vệ ngay bây giờ và ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai”, và gọi động thái này là “một khoản đầu tư thông minh”.

Một báo cáo từ Militarnyi suy đoán rằng chỉ một HIMARS được gửi đi có thể cho thấy rằng nó sẽ bao gồm một “sửa đổi độc đáo” cho phép nó bắn vũ khí tầm xa. Putin đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không được gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Theo Militarnyi, các vũ khí do Mỹ sản xuất có thể được bắn bằng HIMARS được sửa đổi để sử dụng tầm xa, có khả năng bao gồm Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, gọi tắt là GLSDB và hỏa tiễn tầm xa dành cho hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS.

Năm ngoái, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng “nếu Washington quyết định cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Kyiv, nước này sẽ vượt qua ranh giới đỏ và trở thành bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột”.

Mỹ đã gửi GLSDB và ATACMS cho Ukraine trong năm nay, trong khi các đồng minh cũng đã vượt qua ranh giới được Bộ Ngoại Giao Nga mô tả. Mặc dù vậy, Nga vẫn chưa thực hiện được những lời đe dọa của mình.

Vào Tháng Giêng, một ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ gửi GLSDB cho Ukraine, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói rằng loại vũ khí này - có khả năng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga - là “cực kỳ nguy hiểm” và sẽ đưa “cuộc xung đột sang một giai đoạn hoàn toàn mới với một mức độ độ.”

Sau khi chính phủ Anh thông báo sẽ gửi hỏa tiễn tầm xa “Storm Shadow” cho Ukraine vào tháng 5, Peskov nói rằng Điện Cẩm Linh nhìn nhận sự phát triển này “rất tiêu cực” và đe dọa “sẽ có phản ứng thích đáng từ quân đội của chúng tôi”.

Mỹ đã đồng ý cung cấp ATACMS cho Ukraine vào tháng 9. Putin thừa nhận rằng các hệ thống này đặt ra “mối đe dọa bổ sung” cho Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng của Mạc Tư Khoa sẽ “có thể đẩy lùi” các cuộc tấn công liên quan. Ông cũng cảnh báo Mỹ đã phạm “sai lầm” và gây ra đau khổ cho Ukraine.

Putin nói: “Không có gì tốt cho Ukraine theo nghĩa này cả - nó chỉ đơn giản là kéo dài nỗi đau đớn mà thôi”. “Sai lầm có bản chất lớn hơn, vô hình hơn cho đến nay… là Hoa Kỳ ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột này”.

Mặc dù hỏa tiễn ATACMS có tầm bắn tối đa hơn 280 dặm nhưng biến thể của hệ thống mà Mỹ gửi tới Ukraine được tường trình là trang bị đạn chùm chỉ giới hạn trong phạm vi 100 dặm.