AC Wimmer của Phòng tin tức CNA, ngày 23 tháng 3 năm 2024, tường trình rằng Vatican và các giám mục Đức đã thông báo rằng họ sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết Con đường đồng nghị gây tranh cãi của Đức.

Trong một thông cáo báo chí chung, hai bên vào ngày 22 tháng 3 cho biết các cuộc họp tiếp theo sẽ “phát triển các hình thức cụ thể về tính đồng nghị trong Giáo hội ở Đức, phù hợp với giáo hội học của Công đồng Vatican II, các yêu cầu của giáo luật và các kết quả của Thượng Hội đồng thế giới, và sau đó sẽ được đệ trình lên Tòa thánh để phê duyệt.”

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Giám mục Đức (DBK) và Tòa thánh vào tối thứ Sáu, cuộc họp kéo dài “cả ngày”. Nó được đặc trưng bởi “một bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng.”

Thông cáo báo chí tiếp tục: “Có thể thảo luận về một số câu hỏi thần học cònn bo ngỏ được nêu ra trong các tài liệu Con đường đồng nghị của Giáo Hội Công Giáo ở Đức,” nói rằng “những khác biệt và các điểm đồng ý đã được nhận diện”.

“Một cuộc trao đổi thường xuyên” giữa các giám mục Đức và Vatican “về công việc tiếp theo của Con đường đồng nghị và Ủy ban đồng nghị” đã được thỏa thuận.

Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra trước mùa hè.

Tuyên bố hôm thứ Sáu không đề cập đích danh Hội đồng đồng nghị Đức, và không rõ liệu dự án gây tranh cãi này hiện đã bị đánh bại, bị đình chỉ hay cuối cùng có thể được đệ trình lên Tòa thánh để phê duyệt hay không.

Về phía Vatican, những người tham gia là các bộ trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin (Victor Fernández), Bộ Cổ vũ Sự Hiệp nhất Kitô giáo (Kurt Koch), Bộ Giám mục (Robert Prevost), Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích (Arthur Roche), và về Văn bản lập pháp (Filippo Iannone).

Các Giám mục Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Peter Kohlgraf, Bertram Meier và Franz-Josef Overbeck đại diện cho Hội đồng Giám mục Đức.

Con đường Đồng nghị - “Synodaler Weg,” - không phải là một Thượng hội đồng. Sự kiện này quy tụ các giám mục Đức và các giáo dân được chọn để tranh luận và thông qua các nghị quyết dựa trên một nghiên cứu lạm dụng tình dục năm 2018.

Những người tham gia đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo tài liệu kêu gọi phong chức linh mục cho phụ nữ, chúc phúc cho người đồng tính và thay đổi giáo huấn của Giáo hội về các hành vi đồng tính luyến ái.