Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh tại Trung Tâm Tĩnh Huấn, Bringelly, Sydney, Australia

Xem hình ảnh

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu là một phần trong nghi thức tôn vinh sự chết của Chúa Giêsu Kitô trong đạo Thiên Chúa giáo. Trong Tuần Thánh, Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu là ngày được tôn vinh như một phần của chuỗi sự kiện dẫn đến Phục Sinh của Chúa Kitô. Trong một lần đi đàng Thánh Giá tại hý trường Côlisêô, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Không thể có một Kitô Giáo mà không thể đổ máu.” Thật vậy, đổ máu là dấu hiệu của chết chóc, thất bại, nhưng qua việc đổ máu của Đức Kitô, Giáo Hội đã được khai sinh và nhân lọai bước vào cuộc sống mới vĩnh cửu.

Thập Giá mà chúng ta suy tôn chiều nay như muốn chứng minh một chân lý: Vì yêu thương chúng ta, Đức Kitô đã không ngần ngại một hành vi nào, cho dù phải đổ máu! Qua câu khẳng định của thư Do Thái: "Không có đổ máu sẽ không có ơn cứu độ," chúng ta mới hiểu ra được thế nào là cái giá của hy sinh, của đau khổ vì tình yêu và cho tình yêu.

Dừng lại ở mỗi chặng, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta, không chỉ rộn lên trong tâm hồn một cảm xúc đối với cuộc khổ nạn của Chúa, mà còn là ý thức hơn hồng ân đã được lãnh nhận, qua mỗi chặng đường thương khó đó, để rồi xây dựng thế giới này trong yêu thương, và cho con người được sống.

Đi theo Thập Giá trong bầu khí đặc biệt hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng con hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hy sinh đau khổ, để rồi đến lượt mình, chúng con biết thánh hóa những hy sinh đau khổ, nơi mỗi sự kiện, và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống tông đồ, hầu mang lại giá trị cứu độ cho người thân yêu và mọi người.

Trong lịch trình của cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney, được tổ chức hàng năm vào buổi sáng Thứ Sáu Tuần Thánh, Khoảng trên 200 Giáo Dân đã tới tham dự, để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và sự chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá năm nay, Cộng Đồng quy tụ các Phong Trào Đoàn Thể tham dự…Phong Trào Cursillo đã thực hiện đoàn diễn nguyện với vai Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Quan Philatô, Quân lính Roma, Ông Simon, Bà Veronica, dân thành Jerusalem…cùng đoàn người cầu nguyện theo từng Chặng Đàng Thánh Giá một cách sống động và sốt sắng…

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu thường diễn ra bằng cách cử hành các nghi thức và lễ tưởng niệm tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly. Lm Paul Văn Chi Chủ Sự cùng các thừa tác viên và tất cả giáo dân cùng đi quanh trung tâm theo 14 Chặng Đàng Thánh Giá xếp thành một vòng tròn dài khoảng 1.5km.

Trong truyền thống Kitô giáo, 14 Chặng Đàng Thánh Giá diễn tả lại 14 điểm quan trọng trong cuộc đời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bị đóng đinh lên Thánh Giá. Các Chặng Đàng Thánh Giá này thường được tôn vinh và tưởng nhớ, mọi người dừng chân và ngắm nguyện mỗi chặng khác nhau, đặc biệt là trong thời gian của Tuần Thánh.

14 Chặng Đàng Thánh Giá hay Con Đường Chúa Đã Đi Qua mọi người sẽ đi cùng với Chúa hôm nay, dù hôm nay mọi người Công Giáo trên 18 tuổi buộc ăn chay kiêng thịt vì Chúa Giêsu đã chịu nạn và chịu chết trong ngày này để đền tội cho nhân loại và mở đường cứu rỗi cho mọi người. 14 Chặng Đàng Thánh Giá gồm:

CHẶNG THỨ NHẤT – CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

CHẶNG THỨ HAI – CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

CHẶNG THỨ BA – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

CHẶNG THỨ BỐN – Đức Mẹ GẶP CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

CHẶNG THỨ NĂM – ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

CHẶNG THỨ SÁU – BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

CHẶNG THỨ BẢY – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

CHẶNG THỨ TÁM – CHÚA GIÊSU AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

CHẶNG THỨ CHÍN – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

CHẶNG THỨ MƯỜI – CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT – CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI – CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

CHẶNG THỨ MƯỜI BA – THÁO ĐINH CHÚA GIÊSU XUỐNG

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐn – TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Khi tới mỗi Chặng Đàng Thánh Giá, Cha Chủ Sự cùng đoàn diễn nguyện, người mang quần áo lính Roma, kẻ đóng vai bà Veronia, người vai Somin…và dân thành Giêrusalem đều quỳ lạy Thánh Giá. Cha Chủ Sự cầu nguyện: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô”. Mọi người đáp: “Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội thiên hạ.” Cha Chủ Sự xông hương và một số quý anh chị trong các Phong Trào Đoàn Thể đọc Thánh Kinh và suy niệm.

Kết thúc mỗi Chặng Đàng Thánh Giá, Cha Chủ Sự đọc: “Xin Chúa thương xót chúng con,”. Và mọi người đáp lại trong tâm tình cầu nguyện: “Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.” Anh chị em Liên Ca Đoàn hát bài Con Đường Chúa Đã Đi Qua, và lập lại mỗi chặng đi qua.

Đi hết 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung quanh Trung Tâm Hành Hương, và kết thúc tại tượng đài Đức Mẹ, Cha ban phép lành và mọi người ra về trong tâm tình cầu nguyện đặc biệt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với Con Đường Thập Giá của Chúa Giêsu.

Khanh Lai tường trình.