Thánh Lễ Phục Sinh và Rửa Tội Tân Tòng tại Giáo Đoàn Revesby, Sydney, Australia

Xem hình ảnh

Sáng nay tại Giáo đoàn Revesby, Lm. Paul Văn Chi Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney đã Rửa Tội cho 10 anh chị em Tân Tòng. Hôm nay, không những chúng ta mừng sự Phục sinh của Chúa Kitô, nhưng đồng thời cũng đón mừng những Tân Tòng vào Giáo Hội, cùng với 1.4 tỷ người Công Giáo trên toàn cầu.

Ngay khi nhập Lễ, Cha Chủ Tế rảy nước Thánh trong Đại Lễ Phục Sinh cho Cộng Đoàn dân Chúa với bài ca truyền thống “Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra…”
Sau Phần Phụng Vụ Lời Chúa và giảng thuyết, Cha Chủ Tế cử hành Nghi Thức Rửa Tội cho Tân Tòng với sự kiện cả Cộng Đồng dân Chúa Tuyên Xưng Đức Tin…
Sau đó, anh chị em Tân Tòng được mời gọi đến Giếng Rửa Tội trước Bàn Thờ. Cha Chủ Tế Rửa Tội với công thức Rửa Tội của Giáo Hội.

Nước Rửa Tội gợi lại phép rửa của Chúa Giêsu bởi Gioan Tẩy Giả ở sông Jorđan. Nước là biểu tượng của sự thanh tẩy và đổi mới khi chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới trong Chúa Kitô, chúng ta được rửa sạch tội lỗi.
Sau đó, Cha Chủ Tế trao Tấm áo trắng là biểu tượng về sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài.
Ngài trao cho Tân Tòng Cây nến Rửa Tội được thắp sáng từ cây nến Phục sinh như một dấu hiệu ánh sáng của Chúa Kitô trên thế giới. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta nhận được ánh sáng của Chúa Kitô và được kêu gọi chia sẻ ánh sáng này với thế giới.
Cha Chủ Tế sau khi Rửa Tội, đã ban Bí Tích Thêm Sức cho 10 anh chị em Tân Tòng. Cha Chủ Tế và Cộng Đồng dân Chúa cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tân Tòng. Người đỡ đầu đặt tay trên vai người Tân Tòng đón nhận Chúa Thánh Thần qua Bí Tích Thêm Sức…

Sau Nghi Thức Rửa Tội, Thánh lễ tiếp tục. Cộng Đồng dân Chúa cùng anh chị em Tân Tòng dâng lên Thiên Chúa Thánh Lễ hy tế của ơn cứu rỗi trong Đại Lễ Phục Sinh hôm nay.
Niềm hân hoan Phục Sinh vang vọng trong từng tâm hồn và trên toàn thế giới. Alleluia!

Khanh Lai tường trình